Marcus profil juni 2024

Marcus Permert Fraser, specialist i kirurgi,
Akut-och traumasektionen, Linköpings Universitetssjukhus

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Mitt namn är Marcus Permert Fraser. Jag är specialist i kirurgi sedan 2021 och arbetar vid Akut- och traumasektionen på Linköpings Universitetssjukhus. Utöver detta har jag uppdrag som MLA (Medicinskt ledningsansvarig)  på Traumacentrum US Linköping.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Register som GallRiks är en ovärderlig resurs för forskningen. De ger möjlighet att samla in och analysera stora mängder data över tid, vilket är avgörande för att identifiera trender, riskfaktorer och effekten av olika behandlingar. Inte minst kan vi framföra statistiken till patienter över risker med komplikationer samt även göra jämförelser över landet för att se hur sin egen verksamhet står sig mot övriga.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Önskvärt vore om kvalitetsregister kunde samspela med datajournal/operationsjournal. Ju mer dokumentation vi läkare behöver utföra i olika system desto mindre tid har vi för vårt praktiska arbete. Återkommande rapporter till den egna verksamheten med jämförelser vore bra om det kunde ske centralt ifrån.

En fördel vore om man i registerformuläret kunde infoga en peroperativ bild på så kallad ”critical view of saftey”. På detta sätt borde man kunna jämföra hur vi ställer oss till denna ”synonym” när vi opererar och när vi utvärderar till exempel komplikationer.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Sverige som land har en stor erfarenhet av kvalitetsregister och gör det på ett bra sätt. Som med alla register tar det tid, och det man för in i registret är också det man får ut av det. På så vis måste vi fortsätta sträva efter god täckning, men också bra variabler och inte minst att göra registreringen så lätt som möjligt för att minska dubbelarbetet.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.