Styrgruppsprofil mars 2022 carljohandrott
Carl Johan Drott, styrgruppsledamot GallRiks, KIRUB

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Jag är ST-läkare i Hudiksvall och med i GallRiks styrgrupp via KIRUB, Kirurger under utbildning, det vill säga SKFs ST-läkarförening. Jag är på sluttampen av min ST (specialisttjänstgöring) och kom med i styrgruppen 2021, och har hittills varit med främst i kolecystektomidelen av styrgruppen, samt haft ansvar för GallRiks Twitterflöde.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Kvalitetsregister har ju både historiskt och i närtid visat sig vara ett lysande verktyg för att göra förbättringar i vården. Sveriges unika historia av register inom ett flertal områden har visat sig vara mycket bra för forskning och utveckling. Självklart skall vi fortsätta att hålla den fanan högt.

Som KIRUB-ansvarig tycker jag förstås att det är mycket bra att det finns med en variabel kring utbildningsoperation, det vill säga att det framgår om ST-läkare gjort hela eller majoriteten av ingreppet. Det i sig är en viktig kvalitetsindikator på hur ST-utbildningen ser ut, förändras och fungerar, lokalt på enskilda sjukhus samt även nationellt.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar
Avseende behandlingen av gallstenssjukdom är jag kanske inte rätt person att föredra alla fördelar med GallRiks givet en än så länge relativt kort egen karriär, men det är ju tydligt att GallRiks historiskt varit med och styrt utveckling mot laparoskopi som Gold Standard t.ex. något som tydligt förbättrat den postoperativa vården och patienternas återhämtning. Registerdata ger ett tydligt mandat och tyngd inför att genomföra förändringar t.ex. så där fyller det GallRiks en stor roll inom omhändertagande av gallsten.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla?
Den förbättringspotential som alltid föreligger för register är avvägningen kring hur många parametrar som skall finnas med. Det får inte ta för lång tid att registrera sitt ingrepp, samtidigt vill man få ut så mycket information som bara möjligt ur ett register när man väl behöver den, det där är en svår avvägning.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Framtiden för register känns fortsatt ljus! Kvalitetsregister bidrar på ett tydligt sätt till vårdens utveckling, både som komplement till annan forskning, men även genom att i sig själv påvisa saker och områden som kan förbättras.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.