Samtycke till registrering

En vårdgivare är skyldigt att informera personer om registrering i ett kvalitetregister. Vårdgivaren behöver inte få ett aktivt ja från den tillfrågade, så kallad opt-out. Om personen avböjer att delta ska det dokumenteras i journalen på ett lämpligt ställe. Det är viktigt att skilja på Samtycke till registrering i ett kvalitetsregister och Samtycke till informationsöverföring vid dokumentation i journalen.

Utträde ur registret

Om patienten ångrar ett tidigare givet samtycke och eller av annan anledning vill utträda ur registret skickas blanketten Begäran om utträde till GallRiks. Avsändare är patienten själv. Begäran om utträde skickas efter administration av GallRiks vidare till UCR (Uppsala Clinical Research Center) för hantering. Efter hantering skickar UCR en bekräftelse på utträdet till patientens folkbokförda adress.

Begäran om utträde ur Nationella kvalitetsregistret GallRiks

Begäran om utdrag

Om en person önskar ta del av registrerade uppgifter i kvalitetsregistret GallRiks kan hen begära ett utdrag genom att skicka in blanketten Begäran om utdrag till GallRiks. Avsändare är patienten själv. Begäran om utdrag skickas efter administration av GallRiks vidare till UCR (Uppsala Clinical Research Center) för hantering. Efter hantering skickar UCR materialet för utdraget till patientens folkbokförda adress.

Begäran om registerutdrag ur Nationella kvalitetsregistret GallRiks

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.