Anna Eriksson september månads GallRiksprofil 2020

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Anna Eriksson, är kirurg och jobbar på Sunderby sjukhus mittemellan Luleå och Boden. Jag har tidigare varit processledare för gallkirurgin i Norrbotten och ansvarade då för galldelen i GallRiks och har också suttit som ledamot i styrgruppen för Gallriks ett par år. Sedan 2,5 år tillbaka är jag sektionsansvarig för endoskopienheten på Sunderby sjukhus och därmed ansvarig för ERCP-verksamheten. Jag arbetar en stor del av min tid på akutteamet och där ingår de akuta gallorna samt de peroperativa ERCP:erna.

My Blohm, specialistläkare Mora lasarett augusti månads GallRiks-profil

 Foto: My Blohm bjuder kollegorna på ”ERCP-plateau”

Vem är du och till vad använder du GallRiks?
Jag heter My Blohm och är specialist i kirurgi på Mora Lasarett i Dalarna. Arbetet på ett länsdelssjukhus, med naturupplevelser och skidanläggningar runt knuten, kombineras med klinisk forskning inom gallkirurgi med fokus på akut kolecystit. Jag lägger också mycket tid på utbildning och utveckling. GallRiks hjälper mig mycket i forskningen och möjliggör registerforskning på t.ex. operationstiming vid akut kolecystit. Databasen är också ett fint verktyg för att underlätta datainsamlingen vid observations- och randomiserade studier. Forskningen fokuserar även på inlärningskurvan och utfallet vid elektiv och akut gallkirurgi med ultraljudsdissektion.

I den kliniska  vardagen registrerar jag både kolecystektomier och sedan ungefär ett år ERCP:er. ERCP är en ny rolig utmaning. Det blev aldrig någon traditionell  ”App-tårta” när jag började inom kirurgin, men häromdagen bjöds kollegorna på en ”ERCP-plateau”.

David Jaraj, juli månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter David Jaraj och är specialist.i kirurgi på Övre GI-sektionen på S:t Görans Sjukhus sedan ungefär 5 år tillbaka och jag använder GallRiks primärt för att registrera gallkirurgi.

Olof Persson juni månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Mitt namn är Olof Persson och jag arbetar som ERCP-assistent på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Jag är i grunden utbildad röntgensköterska, men jobbar nu i huvudsak enbart med endoskopi och ERCP, både kliniskt med att assistera på undersökningar och med att utveckla vår ERCP-verksamhet såväl tekniskt/utrustningsmässigt som med utbildning av fler assistenter etc. Under pågående ERCP, i realtid, registrerar jag eller någon av mina kollegor direkt i GallRiks på sal. Vi har i likhet med tidigare erfarenheter från framförallt Mora Lasarett, där man sedan lång tid arbetat med direktregistrering av gall- och ljumskbråcksoperationer, sett att detta koncept ökar såväl antalet registreringar som tillförlitligheten i registrerade data. Registrering i realtid tycks fungera väldigt bra även vad gäller ERCP.

Stefan Modin maj månads GallRiks-profil

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Stefan Modin, morfar och firar 30 år som specialist och överläkare i kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Jag är också lokalt gallriksansvarig, vilket innebär att jag ibland får registrera åt kollegor. Jag använder gallriks framförallt för lokal kvalitetssäkring.

Nathalie Young april månads GallRiksprofil 
Idé till foto: Arad Hosseini

Vem är du och hur använder du GallRiks?

Mitt namn är Nathalie Young och jobbar som kirurg med akut- och traumakirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Min passion är att hitta sätt att optimera, kvalitetssäkra och individanpassa den kirurgiska utbildningen i operationssalen för blivande kirurger. Detta genom att försöka systematisera handledarnas sätt att ge återkoppling avseende ST-läkarnas kirurgiska prestation samt metodiken i hur vi lär ut kirurgi. Jag är Sveriges första doktorand inom Kirurgisk Utbildning med fokus på ST-läkarnas kirurgiska lärande i operationssalen.

I den kliniska verksamheten registrerar jag mina galloperationer i GallRiks, vilket är värdefullt för att bidra till framtida forskningsdata men även för att själv följa hur det gått för de patienter som jag opererat. Under tidigare år använde vi GallRiks för att göra en kvalitetsgenomgång av alla galloperationer på kliniknivå med samtidig diskussion avseende våra allvarliga skador. Ett viktigt lärandetillfälle för alla som håller på med benign gallkirurgi samt ett bra forum för att diskutera ”hur gör du när det är svårt?” och hur bör vi göra i enlighet med evidensen.

Februari 2020 4

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Fredrik Svahn, 56-årig pappa till två vuxna barn, gift och där till en fullblods-endoskopist. Utbildad i Eskilstuna 1992 till 2001 (AT-läkare samt ST-läkare i kirurgi). Karolinska Huddinge 2001 till 2015 och nu ansvarig för endoskopin på kirurgkliniken SUS-Lund. Min första kontakt med ERCP erhöll jag 1999 under handledning av Gustav Liedberg, men utvecklingen tog först fart på Karolinska tillsammans med Urban Arnelo, Lars Enochsson och Bo Lindberg. Det var då jag insåg, likt Harry Potter i Olivanders trollstavsbutik, att duodenoskopet, det var min trollstav!

Januari 2020 3

Vem är du, vart arbetar du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Elin Larsson och arbetar som forskningssjuksköterska på kirurgkliniken och enheten för kliniska studier på Skaraborgs Sjukhus. Till mina arbetsuppgifter hör också att fylla i GallRiks formulär för 30-dagarsuppföljning vid fall med eller misstänkt komplikation.  

 December 2019 1

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Kjell Wallin, kirurg Kungälvs sjukhus och har registrerat i Gallriks sedan 90-talet.

För att visa den bredd av GallRiksanvändare som finns och för att sprida goda exempel kring GallRiks och registerarbete har vi valt att varje månad presentera Månadens GallRiks-profil.

Här kommer ni att möta lokala koordinatorer, GallRiksansvariga, forskare, operatörer, läkare, verksamhetsutvecklare, UCR-medarbetare, chefer m.fl. som utifrån sina olika roller svarar på ett antal standardfrågor - hur de använder registret, vad det finns för styrkor, förbättringsmöjligheter samt framtidsutsikter för kvalitetsregister i allmänt och GallRiks i synnerhet. Den sista intervjufrågan varierar utifrån användarnas olika roller.

November månads GallRiks-profil

November 2019 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Carolina Muszynska och är ST-läkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus 
samt doktorand vid Lunds universitet. Min forskning är baserad på GallRiks data.