Månadens profil december 2021 perhedenström 2 copy
Vem är du och hur använder du GallRiks?
Mitt namn är Per Hedenström och jag arbetar som medicinsk gastroenterolog på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I huvudsak tjänstgör jag på vår endoskopiavdelning GEA, där jag utför rutinundersökningar, men också mer avancerad endoskopi såsom ERCP och endoskopiskt ultraljud (EUS). Inom detta fält har jag också mitt största forskningsintresse.

Gallriks är av stor betydelse för mitt arbete som vårdenhetsöverläkare på endoskopiavdelningen. Enbart via registret kan vi på ett tillförlitligt sätt få överblick över, och följa kvaliteten på, de ERCP-undersökningar som utförs hos oss. Detta arbete har bäring på rutiner och arbetssätt på avdelningen. Dessutom är jag bihandledare för en doktorand som kommer att arbeta med Gallriks-data i ett av sina forskningsprojekt

elaine månadensprofil nov2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Elaine Bergh och arbetar som administrativ sekreterare inom kirurgkliniken på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Jag är en av tre lokala koordinatorer inom SkaS. Jag har jobbat med GallRiks sedan 8 år tillbaka. Att vara lokal koordinator innebär för mig bland annat att jag kontrollerar så att våra läkare har gjort sina registreringar i GallRiks. Jag gör även 30-dagars komplikationsregistreringarna och till min hjälp här har jag även vår forskningssjuksköterska Anneli och vår gallriksansvarige läkare Erik om jag skulle stöta på problem.

profil oktober 2021 evalenasyren 2

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Eva-Lena Syrén och jag arbetar som ERCP-ist på HPB-sektionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala och är ledamot i GallRiks styrgrupp. Jag använder GallRiks så gott som dagligen i det kliniska arbetet och är också lokalt ansvarig läkare för ERCP-delen i registret. I Uppsala sker direktregistrering i GallRiks av våra assistenter under pågående ERCP-undersökning och vi följer regelbundet data för vår enhet vad gäller volym, komplikationer etc. Jag har också alldeles nyligen färdigställt en doktorsavhandling, baserad på GallRiks-data, som handlar om riskfaktorer för komplikationer till ERCP och strategier för att förebygga dessa.

 Manadens profil 210901

Vem är du och hur använder du GallRiks?
Jag heter Mikael Ljungdahl och är överläkare på Akut- och Traumasektionen på Akademiska sjukhuset. Jag är subspecialiserad i övre gastrokirurgi och har även under flera år tjänstgjort inom kortvårdskirurgi, så jag har en lång erfarenhet av gallkirurgi och ERCP-verksamhet. Har registrerat i GallRiks ända sedan registret startade och uppmuntrat mina kollegor att göra detsamma.

Månadens gallriksprofil aug 2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Layla Mirzaei och arbetar sedan 2017 som specialistläkare på akutkirurgiska sektionen vid Helsingborgs lasarett. Jag blev färdig specialist 2016 efter att ha gjort min ST-utbildning vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Till en början använde jag GallRiks endast för att registrera akuta och elektiva galloperationer. Men sedan snart två år tillbaka har jag börjat lära mig ERCP:er och registrerar även dessa. I takt med att jag började lära mig ERCP:er blev jag dessutom inspirerad till att börja forska med ERCP som ämne för min avhandling och använder idag GallRiks även för inhämtning av data för flera delarbeten.  

juli månadsgallriksprofil 2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Rickard Norblad, specialist i kirurgi sedan 2008. Överläkare vid sektionen för Akutkirurgi & Trauma vid Universitetssjukhuset i Linköping och lokalt Gallriksansvarig. Jag använder Gallriks framförallt i relation till akuta galloperationer och relaterade åtgärder.

LG Larsson mora 2106 1 copy

Bildtext: LG Larsson med mikrofonen på plats inför kirurgin och i handen två fina avhandlingar sprugna ur Gallriks data, Iatrogenic Bile Duct Injury During Cholecystectomy, Björn Törnqvist 2013 samt Bile duct injury The importance of intraoperative detection 2017, Jenny Lundmark Rydstedt

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter LG Larsson och är allmänkirurg och är skolad i kirurgi dels i Örnsköldsvik och sedan tillsammans med kollegorna vid Universitetssjukhuset i Örebro, där jag jobbade i 27 år. Jag har ägnat större delen av min kirurgiska karriär åt laparoskopisk kirurgi, undervisning, kurser i öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik samt sedan 90-talet strävat för säkrare kirurgi genom att driva Videoarkivet i Örebro. Genom att efterlikna flygets säkerhetstänk har jag försökt införa rutinmässig videoinspelning av all laparoskopisk kirurgi vilket för närvarande sker vid hälften av våra kirurgkliniker i Sverige. Denna teknik är grunden för att vi ska kunna samla videomaterial som visar kirurgiska riskmoment, fallgropar, tekniska misstag som leder till oväntade postoperativa förlopp. Genom analys av dessa filmer och avkodifierad presentation av filmerna på Videoarkivet i Örebro kan alla kollegor som har intresse av t.ex. laparoskopisk gallkirurgi ta del av andra kollegors surt förvärvade erfarenheter. Genom att studera dessa filmer kan man på ett smidigt och enkelt sätt bygga på sin erfarenhetsbank och detta leder till säkrare kirurgi och ökad patientsäkerhet.

månadens profil maj2021 copy

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Gudrun Berglund och min grundprofession är undersköterska på Akademiska sjukhuset, men jag har de senaste 28 åren arbetat som avdelningssekreterare på kirurgkliniken med många olika arbetsuppgifter. 2005 blev jag Gallrikskoordinator på Akademiska och Samariterhemmets sjukhus för galloperationer och ERCP. 2014 gick jag i pension, men har därefter fortsatt jobba som tim-anställd på kirurgkliniken.

Camilla Gustafsson månadensprofil april2021 2

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag är Camilla Gustafsson, arbetar på ÖGI-sektionen Ersta sjukhus. Kirurgspecialist sedan 2012. Sedan specialistexamen har jag haft mycket fokus på gallkirurgi. Disputerade 2020 med avhandlingen ”Surgeon-performed Ultrasound and Timing of Surgery in Acute Choleystitis ”. Ett av mina delarbeten var en registerstudie helt baserad på GallRiks och handlade om kirurgi för akut kolecystit utförd på jourtid (doi:10.1002/bjs.11633.). 

Britt marie moll danderyd 20210302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Britt-Marie Moll, men kallas för Bitte. I min grundprofession är jag undersköterska och anställd på kirurgkliniken Danderyds sjukhus sedan 1978. De senaste 20 åren har jag arbetat mest administrativt bland annat som koordinator på övre GI-avdelningen samt som biträdande chef, men för cirka 7 år sedan började jag på heltid att jobba med kvalitetsregister där jag ansvarar för 9 kvalitetsregister inom vår klinik Kirurg- och urologkliniken och GallRiks är ett av dessa.

.Helena nolgren team chi månadensprofil jan2021

Bild: Helena Nolgren (längst upp i mitten) i avstämningsmöte med team Chi

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Helena Nolgren och är kundansvarig projektledare på UCR (Uppsala Clinical Research) som förvaltar och utvecklar nationella kvalitetsregister, bland annat Gallriks. Jag har jobbat här i drygt 2 år, innan jobbade jag på Ericsson i roller inom utveckling och ledning. Jag tycker att det är jättekul och intressant att nu jobba inom hälsa och sjukvård och att lära mig nytt inom detta område.

Årets sista intervju är genomförd och transkriberad av Hildur Thorarinsdottir, kirurg i Malmö/Lund, utbildad i Helsingborg, styrgruppsmedlem i GallRiks.

Samtliga intervjuer under året finns att ta del av under rubriken Om GallRiks - Månadens GallRiksprofil.

månadens gallriksprofil december Caroline Lindstedt 4

Intervjun genomfördes fredagen 10 december 2020 på fysiskt distanserat avstånd under pandemins andra våg i Skåne, som hittills har slagit betydligt hårdare än den första. Vi har blivit så vana vid att behöva mötas på länk, att det var lite högtidligt att få mötas “på riktigt”.

Vem är du och hur/till vad använder du Gallriks?
Jag heter Caroline Lindstedt och arbetar som överläkare och kirurg på sektionen för övre gastrointestinal kirurgi vid Helsingborgs Lasarett. I sommar firade jag 30 år på arbetsplatsen. Jag började 13 augusti 1990, jag minns hur länge det lät när mina överordnade pratade om 20 till 25 år på kliniken, och nu har jag varit här i 30 år!

Månadens GallRiksprofil november 2020 Firas Kabariti 2

Vem är du och hur/till vad använder du Gallriks?
Jag heter Firas Kabariti, Specialist i Kirurgi och Gallriksansvarig läkare på Centralsjukhuset i Kristianstad. 

Jag använder Gallriks för att registrera mina operationer. Som Gallriksansvarig ser jag till att klinikens alla operationer blir registrerade i registret. Utöver det använder jag informationen i Gallriks till det lokala förbättringsarbetet.

Oktober månads gallriksprofil Anna Magnusson

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Anna Magnusson och arbetar som Data Manager/Medicinsk sekreterare på vårdenhet Kirurgi, SUS Lund och har uppdraget som lokal koordinator för Gallriks i Lund.

Jag har arbetat som sekreterare i snart 20 år, de flesta av dessa åren inom vårdenhet kirurgi i Lund. För 5 år sedan startades det ett projekt inom vårt verksamhetsområde (som vid den tidpunkten bestod av vårdenhet kirurgi Lund och Malmö samt vårdenhet urologi). Projektet innebar i grova drag att vi behövde arbeta med förbättringsarbete i de kvalitetsregister som var aktuella hos oss. Vi levde inte upp till de förväntningar vi hade avseende kvalitetsregisterna. Jag hoppade på detta projekt och fick bland annat börja jobba med Gallriks som har varit ett av de kvalitetsregister som vi har varit ganska duktiga på att registrera in i tidigare, men vi har drivit och driver förbättringsarbete även här.

Anna Eriksson september månads GallRiksprofil 2020

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Anna Eriksson, är kirurg och jobbar på Sunderby sjukhus mittemellan Luleå och Boden. Jag har tidigare varit processledare för gallkirurgin i Norrbotten och ansvarade då för galldelen i GallRiks och har också suttit som ledamot i styrgruppen för Gallriks ett par år. Sedan 2,5 år tillbaka är jag sektionsansvarig för endoskopienheten på Sunderby sjukhus och därmed ansvarig för ERCP-verksamheten. Jag arbetar en stor del av min tid på akutteamet och där ingår de akuta gallorna samt de peroperativa ERCP:erna.

My Blohm, specialistläkare Mora lasarett augusti månads GallRiks-profil

 Foto: My Blohm bjuder kollegorna på ”ERCP-plateau”

Vem är du och till vad använder du GallRiks?
Jag heter My Blohm och är specialist i kirurgi på Mora Lasarett i Dalarna. Arbetet på ett länsdelssjukhus, med naturupplevelser och skidanläggningar runt knuten, kombineras med klinisk forskning inom gallkirurgi med fokus på akut kolecystit. Jag lägger också mycket tid på utbildning och utveckling. GallRiks hjälper mig mycket i forskningen och möjliggör registerforskning på t.ex. operationstiming vid akut kolecystit. Databasen är också ett fint verktyg för att underlätta datainsamlingen vid observations- och randomiserade studier. Forskningen fokuserar även på inlärningskurvan och utfallet vid elektiv och akut gallkirurgi med ultraljudsdissektion.

I den kliniska  vardagen registrerar jag både kolecystektomier och sedan ungefär ett år ERCP:er. ERCP är en ny rolig utmaning. Det blev aldrig någon traditionell  ”App-tårta” när jag började inom kirurgin, men häromdagen bjöds kollegorna på en ”ERCP-plateau”.

David Jaraj, juli månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter David Jaraj och är specialist.i kirurgi på Övre GI-sektionen på S:t Görans Sjukhus sedan ungefär 5 år tillbaka och jag använder GallRiks primärt för att registrera gallkirurgi.

Olof Persson juni månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Mitt namn är Olof Persson och jag arbetar som ERCP-assistent på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Jag är i grunden utbildad röntgensköterska, men jobbar nu i huvudsak enbart med endoskopi och ERCP, både kliniskt med att assistera på undersökningar och med att utveckla vår ERCP-verksamhet såväl tekniskt/utrustningsmässigt som med utbildning av fler assistenter etc. Under pågående ERCP, i realtid, registrerar jag eller någon av mina kollegor direkt i GallRiks på sal. Vi har i likhet med tidigare erfarenheter från framförallt Mora Lasarett, där man sedan lång tid arbetat med direktregistrering av gall- och ljumskbråcksoperationer, sett att detta koncept ökar såväl antalet registreringar som tillförlitligheten i registrerade data. Registrering i realtid tycks fungera väldigt bra även vad gäller ERCP.

Stefan Modin maj månads GallRiks-profil

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Stefan Modin, morfar och firar 30 år som specialist och överläkare i kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Jag är också lokalt gallriksansvarig, vilket innebär att jag ibland får registrera åt kollegor. Jag använder gallriks framförallt för lokal kvalitetssäkring.

Nathalie Young april månads GallRiksprofil 
Idé till foto: Arad Hosseini

Vem är du och hur använder du GallRiks?

Mitt namn är Nathalie Young och jobbar som kirurg med akut- och traumakirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Min passion är att hitta sätt att optimera, kvalitetssäkra och individanpassa den kirurgiska utbildningen i operationssalen för blivande kirurger. Detta genom att försöka systematisera handledarnas sätt att ge återkoppling avseende ST-läkarnas kirurgiska prestation samt metodiken i hur vi lär ut kirurgi. Jag är Sveriges första doktorand inom Kirurgisk Utbildning med fokus på ST-läkarnas kirurgiska lärande i operationssalen.

I den kliniska verksamheten registrerar jag mina galloperationer i GallRiks, vilket är värdefullt för att bidra till framtida forskningsdata men även för att själv följa hur det gått för de patienter som jag opererat. Under tidigare år använde vi GallRiks för att göra en kvalitetsgenomgång av alla galloperationer på kliniknivå med samtidig diskussion avseende våra allvarliga skador. Ett viktigt lärandetillfälle för alla som håller på med benign gallkirurgi samt ett bra forum för att diskutera ”hur gör du när det är svårt?” och hur bör vi göra i enlighet med evidensen.

Februari 2020 4

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Fredrik Svahn, 56-årig pappa till två vuxna barn, gift och där till en fullblods-endoskopist. Utbildad i Eskilstuna 1992 till 2001 (AT-läkare samt ST-läkare i kirurgi). Karolinska Huddinge 2001 till 2015 och nu ansvarig för endoskopin på kirurgkliniken SUS-Lund. Min första kontakt med ERCP erhöll jag 1999 under handledning av Gustav Liedberg, men utvecklingen tog först fart på Karolinska tillsammans med Urban Arnelo, Lars Enochsson och Bo Lindberg. Det var då jag insåg, likt Harry Potter i Olivanders trollstavsbutik, att duodenoskopet, det var min trollstav!

Januari 2020 3

Vem är du, vart arbetar du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Elin Larsson och arbetar som forskningssjuksköterska på kirurgkliniken och enheten för kliniska studier på Skaraborgs Sjukhus. Till mina arbetsuppgifter hör också att fylla i GallRiks formulär för 30-dagarsuppföljning vid fall med eller misstänkt komplikation.  

 December 2019 1

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Kjell Wallin, kirurg Kungälvs sjukhus och har registrerat i Gallriks sedan 90-talet.

För att visa den bredd av GallRiksanvändare som finns och för att sprida goda exempel kring GallRiks och registerarbete har vi valt att varje månad presentera Månadens GallRiks-profil.

Här kommer ni att möta lokala koordinatorer, GallRiksansvariga, forskare, operatörer, läkare, verksamhetsutvecklare, UCR-medarbetare, chefer m.fl. som utifrån sina olika roller svarar på ett antal standardfrågor - hur de använder registret, vad det finns för styrkor, förbättringsmöjligheter samt framtidsutsikter för kvalitetsregister i allmänt och GallRiks i synnerhet. Den sista intervjufrågan varierar utifrån användarnas olika roller.

November månads GallRiks-profil 2019

November 2019 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Carolina Muszynska och är ST-läkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus 
samt doktorand vid Lunds universitet. Min forskning är baserad på GallRiks data.