Antal utförda ERCP:er de senaste 12 månaderna

Antal utförda ERCP:er per månad aktuellt år

Antal utförda ERCP:er per månad föregående år

Antal utförda ERCP:er per månad för 2 år sedan