Vårdprogrammet är utarbetat inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård av Nationell arbetsgrupp för gallstenssjukdom (NAG), och fastställdes av Nationellt programområde för mag-och tarmsjukdomar 21 juni 2023. Vårdprogrammet vänder sig till samtliga vårdgivare som utreder och behandlar vuxna patienter med misstänkt eller verifierad gallstenssjukdom. Beslut om implementering tas i respektive sjukvårdsregion. 

Arbetsgruppen tillsatt utav Nationellt Programområde (NPO) Mag- och tarmsjukdomar har utifrån befintliga nationella och internationella riktlinjer skapet ett nationellt vårdprogram för diagnostik och evidensbaserat omhändertagande av patienter med gallstenssjukdom. Arbetsgruppen startade i februari 2021 och arbetet har till största delen skett genom digitala möten. Under våren 2023 var programmet ute på remiss och publicerades 21 juni 2023.

Mer information om den nationella arbetsgruppen och vårdprogrammet finns på Gallstenssjukdom | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

1177 för vårdpersonal
Samlar information och nationella kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård,
Kunskapsstöd - 1177 för vårdpersonal

Länk till vårdprogrammet för gallstenssjukdom
https:Nationellt vårdprogram för gallstenssjukdom (1177.se)

GallRiks deltagande och engagemang.
GallRiks deltog med flera ledamöter från styrgruppen i den nationella arbetsgruppen och kommer fortsatt vara en avgörande del i kvalitetssäkringen av gallstensbehandling och för att framöver kunna bidra med kvalitetsindikatorer.
Nu vidtar regionala arbeten att förhålla sig till och införa vårdprogrammet inom respektive region.

GallRiks hoppas på och ser att GallRiks-ansvariga läkare och koordinatorer sprider vårdprogrammet vidare på sina kliniker samt ser över om handläggningen av gallstenspatienter till stor del stämmer överens med vårdprogrammet.

Kontakta oss gärna om frågor eller oklarheter, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamöter i Nationella arbetsgruppen (NAG) för gallstenssjukdom

 bild arbetsgruppen NAG 2023

Delegaterna i NAG Gallstenssjukdomar, representanter från samtliga sjukvårdsregioner, GallRiks samt specialister inom omvårdnad samt radiologi. Gruppen har stöd i sitt arbete av processledare från värdregionen, Västra sjukvårdsregionen.

 • Erik Haraldsson, ordförande, med dr, överläkare, kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde
 • Lars Enochsson, professor, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, överläkare, kirurgkliniken Sunderby sjukhus, Luleå
 • Johanna Wikström-Österberg, med dr, överläkare, kirurgkliniken, Mora lasarett
 • Gunnar Persson, med dr, överläkare, kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Björn Thörnqvist, med dr, överläkare, kirurg och urologkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm
 • Markku Haapamäki, docent, universitetslektor, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, överläkare, kirurgkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Gabriel Sandblom, docent, överläkare, kirurgkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Gabriel Börner, doktorand, överläkare, kirurgkliniken, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
 • Arnar Thorisson, med dr, överläkare, bild och funktionsmedicin, Västmanlands sjukhus, Västerås
 • Karolina Härle, doktorand, avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård, kirurgiska kliniken. Universitetssjukhuset i Linköping
 • Maria Dahlström-Roos, regionutvecklare, processledare, Västra Götalandsregionen
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.