Beskrivning av rapporter ‐ GallRiks

Som stöd för förbättringsarbete och analys av data finns det olika rapporter i GallRiks. Rapporterna har olika målgrupper och syften.

Inmatad data förs över till rapporterna klockan 24.00 varje natt.

Kirurgrapport ‐ Galloperation, akut eller elektiv operation

I kirurgrapporten kan GallRiksansvarig läkare och lokal koordinator se varje enskild kirurgs resultat. Kirurgen kan jämföra sina resultat med klinikens eller rikets resultat.

 •  operationsmetod
 •  operationstid
 •  peroperativ kolangiografi
 •  peroperativa komplikationer
 •  postoperativa komplikationer

Personlig rapport ‐ ERCP och kolecystektomi

Här visas även vilken typ av komplikation patienten fått. Kirurgen kan jämföra sina resultat med klinikens eller rikets resultat.

 •  operationsmetod
 •  operationstid
 •  peroperativ kolangiografi
 •  peroperativa komplikationer

Successrapport ‐ ERCP och kolecystektomi

Successrapporten jämför sjukhuset resultat med riket.

 •  andel opererade med miniinvasiv teknik
 •  andel komplikationer
 •  vilken typ av komplikation
 •  vid elektiv kirurgi andel som fått preoperativ  
      antibiotika.

Export till Excel

Samtliga uppgifter på varje enskild patient kan exporteras till Excel. Det går även att överföra personnummer om behov finns.