RUT - Register Utiliser Tool

Metadataverktyget RUT drivs av Vetenskapsrådet och verktyget ger en strukturerad överblick över vilken information som finns i svenska register och beskriver datakällornas innehåll på en detaljerad nivå.

Att söka och analysera innehållet i RUT ger dig som forskare en bättre förståelse av registrets uppbyggnad och betydelse av registrets innehåll, vilket innebär att forskaren med hjälp utav RUT själv kan bedöma vilken data som skulle kunna användas för att besvara en specifik forskningsfråga innan kontakt tas med registerhållande myndighet eller att projektansökan skickas in till GallRiks inlämningssystem. På detta sätt kan man själv som forskare identifiera och utvärdera register och registervariabler.

Mer information om RUT

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.