Uppdrag och ansvarsområden 

  • Uppmuntra och stödja sina kollegor att snarast, fullständigt och korrekt registrera samtliga kirurgiska åtgärder som utförs för gallstenssjukdom, kolecystektomi samt ERCP.

  • Informera om samt uppmuntra kollegorna att följa sina resultat.

  • I samverkan med klinikens koordinator delge klinikens resultat till enheten/medarbetarna.

  • Vid registreringsfrågor stödja och vara tillgänglig för den lokala koordinatorn.

  • I samarbete med enhetens koordinator ansvara för att enhetens samtliga åtgärder är registrerade, klarmarkerade samt uppföljda.

  • Inför uttag till årsrapport i samarbete med enhetens koordinator administrera checklistan. Uttag till årsrapport sker sista februari för föregående års data.

  • Vara tillgänglig samt skapa förutsättningar för att göra klinikbesök/valideringsbesök möjliga.

  • Delta på koordinator/användarmöte som GallRiks anordnar.

  • Vid eventuella förändringar av kontaktuppgifter meddela Nationell koordinator.

  • Att hålla sig uppdaterad via hemsidan http://www.ucr.uu.se/gallriks/.
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.