Olof Persson juni månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Mitt namn är Olof Persson och jag arbetar som ERCP-assistent på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Jag är i grunden utbildad röntgensköterska, men jobbar nu i huvudsak enbart med endoskopi och ERCP, både kliniskt med att assistera på undersökningar och med att utveckla vår ERCP-verksamhet såväl tekniskt/utrustningsmässigt som med utbildning av fler assistenter etc. Under pågående ERCP, i realtid, registrerar jag eller någon av mina kollegor direkt i GallRiks på sal. Vi har i likhet med tidigare erfarenheter från framförallt Mora Lasarett, där man sedan lång tid arbetat med direktregistrering av gall- och ljumskbråcksoperationer, sett att detta koncept ökar såväl antalet registreringar som tillförlitligheten i registrerade data. Registrering i realtid tycks fungera väldigt bra även vad gäller ERCP.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?

För mig personligen innebär registrering i GallRiks ett utmärkt sätt att bredda mina teoretiska kunskaper i ERCP, detta eftersom jag håller en fortlöpande dialog med ERCP-isten medan jag dokumenterar. Detta gör att jag lär mig nya medicinska termer, ökar min kunskap i anatomi m.m. Rent generellt tror jag den främsta styrkan med GallRiks är att vi kan få ut statistik/data ur registret som vi sedan kan använda för att utveckla verksamheten och försöka bli ännu bättre. 

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?

Kanske detta med att vissa variabler känns ”onödiga” och kanske inte leder till någon avgörande information, t.ex. nasobiliärt drän eller inte (förra året lades endast ett sådant i Uppsala).  

 Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet? 

Kvalitetsregister är viktiga och ger oss värdefull information om verksamheten: volym, komplikationer m.m. Kontinuerlig dokumentation av assistent under pågående ERCP ger mer tillförlitliga data jämfört med om registreringarna sker i efterhand och leder samtidigt till ökade kunskaper och delaktighet för oss assistenter. Jag skulle vilja uppmana andra ERCP-enheter att testa detta koncept.

Vad tror du om framtidsutvecklingen för ERCP och ERCP-assistentens roll?

På Akademiska Sjukhuset finns stor potential för utveckling, ett arbete som vi relativt nyligen påbörjat och som successivt går framåt. Vårt mål är inte bara att öka antalet undersökningar, utan även kvaliteten på dessa. Vi väntar dessutom på en egen OP-sal med större och bättre optimerat utrymme, ny röntgenutrustning, nytt större lagerutrymme m.m. 

Med tanke på hur relativt icke-invasivt och skonsamt ERCP är, tror jag efterfrågan på ERCP kommer öka i takt med att allt mer blir möjligt att göra med denna metod då ju tekniken ständigt går framåt.

En duktig, engagerad assistent kommer alltid vara viktigt för en lyckad ERCP, då vi jobbar som ett team.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.