månadens profil maj2021 copy

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Gudrun Berglund och min grundprofession är undersköterska på Akademiska sjukhuset, men jag har de senaste 28 åren arbetat som avdelningssekreterare på kirurgkliniken med många olika arbetsuppgifter. 2005 blev jag Gallrikskoordinator på Akademiska och Samariterhemmets sjukhus för galloperationer och ERCP. 2014 gick jag i pension, men har därefter fortsatt jobba som tim-anställd på kirurgkliniken.

Sedan november 2020 arbetar jag hemifrån med Gallriks som fungerar väl tack vare god kontakt med alla läkare. Uppgiften i Gallriks är för mig att registrera 30-dagarsuppföljningar, samt kontrollera och bevaka att alla galloperationer registreras av vederbörande läkare. De flesta registreringar av ERCP görs direkt av ERCP-assistent under pågående ingrepp. En uppgift till i uppdraget är att vara noga med sekretess och ha respekt för det man gör som koordinator.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Främsta styrkan med Gallriks är att det bedrivs forskning utav data från Gallriks som befrämjar patienten i slutändan. Det är relativt lätt att svara på frågorna i registret som också ger hög trovärdighet.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Det som skulle vara förändringar i Gallriks vet jag inte i dagsläget.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Kvalitetsregistret måste fortsatt finnas för forskning och förbättring av säker kirurgi. Gallriks har ju mycket statistik som är viktig för jämförelser med andra enheter, därför ser framtiden ljus ut. För mig som pensionär är det fortfarande roligt att jobba med Gallriks, delvis tack vare en mycket duktig och inspirerande GallRiks-ansvarig läkare som alltid finns till hands.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.