My Blohm, specialistläkare Mora lasarett augusti månads GallRiks-profil

 Foto: My Blohm bjuder kollegorna på ”ERCP-plateau”

Vem är du och till vad använder du GallRiks?
Jag heter My Blohm och är specialist i kirurgi på Mora Lasarett i Dalarna. Arbetet på ett länsdelssjukhus, med naturupplevelser och skidanläggningar runt knuten, kombineras med klinisk forskning inom gallkirurgi med fokus på akut kolecystit. Jag lägger också mycket tid på utbildning och utveckling. GallRiks hjälper mig mycket i forskningen och möjliggör registerforskning på t.ex. operationstiming vid akut kolecystit. Databasen är också ett fint verktyg för att underlätta datainsamlingen vid observations- och randomiserade studier. Forskningen fokuserar även på inlärningskurvan och utfallet vid elektiv och akut gallkirurgi med ultraljudsdissektion.

I den kliniska  vardagen registrerar jag både kolecystektomier och sedan ungefär ett år ERCP:er. ERCP är en ny rolig utmaning. Det blev aldrig någon traditionell  ”App-tårta” när jag började inom kirurgin, men häromdagen bjöds kollegorna på en ”ERCP-plateau”.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Enkelheten. Registret är smidigt att fylla i och efter några registreringar flyter det på snabbt. Det har resulterat i en hög täckningsgrad där databasens storlek nu är minst sagt imponerande.

Finns de något som du tycker att GallRiks ska ändra på?
Kanske är det dags att jobba lite på layouten och utformningen av registreringssidan? Gallgrönt i alla ära, men en stilren design med tydliga hjälptexter underlättar mycket.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
De är troligtvis här för att stanna, men det är otroligt viktigt att det som registreras är korrekt och att uppföljningen är heltäckande. GallRiks har vid valideringarna en hög täckningsgrad, men det finns fortfarande sjukhus som har en 30-dagarsuppföljning under 90 procent. Då är det svårt att utvärdera den kirurgiska kvalitén och komplikationsfrekvensen. Även jag slår ett slag för onlineregistrering. Det är roligt för hela teamet, ger korrekt information och inget extraarbete. Att glömma kortet i skåpet känns oftast som en stor miss, med den extra tid det tar att göra det efteråt.  

Hur ser du på balansen mellan enkelhet att fylla i registret och att få så många goda parametrar för forskning som möjligt?
Det ena utesluter inte det andra. Goda parametrar behöver nödvändigtvis inte vara många parametrar, om det som registreras är genomtänkt och relevant. Jag ser fram emot när GallRiks möjliggör utförandet av registerrandomiserade kliniska studier (RRCT) kopplade till databasen. Det skulle förenkla och underlätta forskning av god kvalité och även höja registrets status.

Hur tror du Corona-pandemin påverkar data från registret?
Givetvis så blir 2020-2021 speciella år även vad gäller registerdata. Operationsvolymerna under perioden blir lägre än tidigare år, framförallt vad gäller elektiv och subakut kirurgi som i princip upphört under våren. Det borde rimligtvis resultera i att fler får akuta gallstensorsakade besvär, men det blir intressant att se om det stämmer. Patienternas sökmönster har också ändrats. Många söker inte alls eller så kommer de sent. Det var länge sedan jag opererade en akut kolecystit med ett lättdissekerat ödem och nästintill normal anatomi. Nekroser och gangrän är betydligt vanligare. En annan viktig konsekvens av Corona-pandemin är att många sjukhus initialt helt gick över till konservativ behandling eller till och med öppen kirurgi vid akut kolecysit. Det är förståeligt, men såklart tråkigt, då det mesta talar för att en tidig laparoskopisk operation är att föredra, i alla fall under normala omständigheter. Men det är fortfarande mycket som är oklart och det blir sammanfattningsvis väldigt intressant att läsa årsrapporterna kommande år.

 

 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.