Manadens profil 210901

Vem är du och hur använder du GallRiks?
Jag heter Mikael Ljungdahl och är överläkare på Akut- och Traumasektionen på Akademiska sjukhuset. Jag är subspecialiserad i övre gastrokirurgi och har även under flera år tjänstgjort inom kortvårdskirurgi, så jag har en lång erfarenhet av gallkirurgi och ERCP-verksamhet. Har registrerat i GallRiks ända sedan registret startade och uppmuntrat mina kollegor att göra detsamma.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Att så många sjukhus registrerar ger en bra översikt över all gallkirurgi som görs i Sverige. Det är bra att man kan få ut data på kliniknivå för att använda som kvalitetskontroll av sin egen verksamhet. Naturligtvis också viktigt för att bedriva forskning. Väsentligt för kvaliteten är att man på kliniken har en sekreterare som är ansvarig för att se till att patienter inte missas.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Jag förstår att det ur forskningssynpunkt är bra att ha många variabler, men möjligtvis finns det en del som skulle kunna selekteras bort för att det ska vara lätt att fylla i, för att få så trovärdiga data som möjligt.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Jag tror på register. Det är utmärkt som kvalitetskontroll och för att bedriva forskning.

Du Mikael har ju på ett fantastiskt sätt lärt många yngre kollegor att operera. Har du några råd till andra kring hur man lär någon att bli en duktig kirurg?
Man måste ha tålamod och vara trygg i sin egen roll. Att låta ST-läkaren under uppsikt göra de moment som man kommit överens om i sin egen takt. Man måste vara intresserad och inte stressa på och inte peta i för mycket under tiden, utvärdera får man göra efteråt. Det är mycket viktigt med positiv feedback såväl som konstruktiv kritik. Att lära ut är roligt!

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.