Anna Eriksson september månads GallRiksprofil 2020

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Anna Eriksson, är kirurg och jobbar på Sunderby sjukhus mittemellan Luleå och Boden. Jag har tidigare varit processledare för gallkirurgin i Norrbotten och ansvarade då för galldelen i GallRiks och har också suttit som ledamot i styrgruppen för Gallriks ett par år. Sedan 2,5 år tillbaka är jag sektionsansvarig för endoskopienheten på Sunderby sjukhus och därmed ansvarig för ERCP-verksamheten. Jag arbetar en stor del av min tid på akutteamet och där ingår de akuta gallorna samt de peroperativa ERCP:erna.

Gallriks använder jag framförallt som ett sätt att hålla koll på den egna verksamheten, framförallt ERCP-verksamheten. Vi som gör ERCP,  för närvarande två stycken samt en under inlärning, registrerar själva in ERCP:erna i GallRiks. Jag går dock igenom alla arbetslistor några gånger per år och för in de ERCP:er som inte har registrerats in vid undersökningstillfället. På så sätt vill jag påstå att vi har en nästintill hundraprocentig täckning i GallRiks och vi kan således få relevant information för uppföljning av den egna verksamheten, exempelvis hur många komplikationer vi har.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Den främsta styrkan med GallRiks är som jag sagt att vi får ett verktyg för att följa upp vår egen verksamhet. Registret tar fram de viktigaste data vi behöver för uppföljning. Sedan är det positivt att registret används på de flesta ställen där man bedriver gallkirurgi samt ställen där man gör ERCP:er. Det möjliggör nationell statistik samt en jämförelsebas och ett diskussionsunderlag nationellt.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Om jag får vara helt ärlig så skulle jag gärna se att årsrapporten kom tidigare på året. Ofta blir det så att man påminner kollegorna samt jobbar med sina egna sista registreringar precis vid årsskiftet. Då skulle det kännas bra om rapporten kom redan i februari/mars och inte som nu till sommaren. Jag vet att det ligger mycket jobb bakom, men jobbet ska ju ändå göras så varför inte göra det lite tidigare? Att man istället hade stoppdatum sista december, gjorde de sista 30-dagarsuppföljningarna i slutet av januari och efter det körde statistiken och rapporten skrevs? Om rapporten kommer tidigare blir det lättare att applicera den i verksamheten, nu när rapporten kommer sent kan det bli så att man upplever att data är inaktuell och att den därigenom inte får lika stort genomslag i den egna verksamheten.

Jag har också en del funderingar kring variablerna och jag vet att man i styrgruppen jobbar med att förändra variablerna till det bättre. Bland annat så borde systemet vara mer intuitivt och instruerande. Exempelvis så borde vissa frågor försvinna eller ej bli tvingande om man exempelvis skriver att man avbröt en ERCP på grund av tekniska problem, då ska man inte behöva fylla i resten.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Om våra fantastiska kvalitetsregister ska kunna bli ännu bättre och få ännu större och nästintill fullständig täckning ute i landet tror jag det krävs journalsystem som kommunicerar med kvalitetsregisterna. Kanske journalsystem som bygger på exempelvis Snowmed-kodning som går att läsa av och tankas in direkt i anpassade kvalitetsregister. I nuläget är det största hotet mot kvalitetsregisterna, som jag ser det, att många nedprioriterar dem då tiden är knapp och det alltid finns något mer akut eller i stunden angeläget att lägga sin tid på. För mig personligen blir de registreringar som jag inte har tid att göra direkt efter en operation/undersökning oftast gjorda jourtid när allt lugnat ner sig.

Hur ser du på balansen mellan enkelhet att fylla i registret och att få så många goda parametrar för forskning som möjligt?
Som ovan så tror jag att framtiden är ett journalsystem som kommunicerar med kvalitetsregistren och då blir registren automatiskt enkla att fylla i vilket ger bra förutsättningar för god forskning.

Har ni långa köer på gallkirurgi och ERCP nu i och med att våren var präglad av Coronapandemin?
Den akuta gallkirurgin och även de akuta ERCP:erna har rullat på som vanligt trots pandemin. Vi hoppas nu att snabbt komma i fas med både gallkirurgin och de mer planerbara ERCP:erna, exempelvis de patienter som fått en endoprotes och borde ha åtgärdats efter 3 månader, men nu fått vänta längre. Vi har goda förhoppningar att vara i fas till årsskiftet.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.