Januari 2020 3

Vem är du, vart arbetar du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Elin Larsson och arbetar som forskningssjuksköterska på kirurgkliniken och enheten för kliniska studier på Skaraborgs Sjukhus. Till mina arbetsuppgifter hör också att fylla i GallRiks formulär för 30-dagarsuppföljning vid fall med eller misstänkt komplikation.  

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Just nu gillar jag nulägesrapporten som går att hämta i kvalitetsregistret -  att få direktåterkoppling på ett antal kvalitetsparametrar. 

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Jag hade önskat att frågan "Annan komplikation" i 30-dagarsuppföljningen togs bort och att man istället specificerade fler komplikationer i formuläret. Till exempel vårdrelaterad infektion. Risken finns att svaren i "Annan komplikation" skiljer sig mycket och att det då är svårt att göra bra jämförelser.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Jag tror att registerregistrering kommer att förändras framöver i och med nya IT- och journalsystem med direktöverföring av data. På så vis kommer täckningsgraden och kvaliteten förbättras ytterligare. Jag ser också fram emot utvecklingen där GallRiks kan användas för registerbaserade randomiserade studier.

Hur och till vad använder ni utdata och rapporter från GallRiks
Vad gäller utdata tittar vi främst på komplikationer och då framför allt kirurgiska, men även på vårddata såsom dagkirurgi och akuta ingrepp. De senaste åren har vi satsat på en årlig genomgång då våra kvalitetsparametrar legat stabilt under flera år.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.