David Jaraj, juli månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter David Jaraj och är specialist.i kirurgi på Övre GI-sektionen på S:t Görans Sjukhus sedan ungefär 5 år tillbaka och jag använder GallRiks primärt för att registrera gallkirurgi.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?

Det är att vi dels bidrar till forskning och dels att vi kan få ut kvalitativa data på hur det går för våra patienter och vad vi kan göra för att ta hand om patienterna bättre.Vi har också under åren använt data för genomgång och kvalitetssäkring på ÖGI-sektionen rörande de komplikationer som registrerats.

Finns det något som du tycker att GallRiks ska ändra på?

Det kanske är svårt men man skulle kunna använda data på ett mer likt sätt som man använder NSQIP i USA. Man stratifierar patienter och man får en komplikationsregistrering baserad på förväntad komplikationsrisk och därmed kan jämföra och ta fram ”center of excellence” eller ”best practice” för hur man bör jobba..

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?

Jag upplever att kvalitetsregister fortlöpande förbättras och blir mer användarvänliga och att data blir bättre och bättre, det gäller även GallRiks. Jag skulle uppskatta om arbetet mer återkopplade till klinikerna t.ex.hur bra är vi och vad kan vi bli bättre på. Inte bara forskningsdata utan även kvalitetssäkring per klinik. Där kan man ju använda olika verktyg.

GallRiks har ju tagit fram data rörande antibiotikaprofylax, trombosprofylax, peroperativ röntgen och bukaccess. Alla de här parametrarna är värdefulla och de kan nationellt leda till nya förbättrade riktlinjer.

Hur ser du på balansen mellan enkelhet att fylla i registret och att få så många goda parametrar för forskning?

Jag tror att i takt med att journalsystemen blir bättre kan man automatisera datahämtning och ifyllnad så blir ju inte datamängden och detaljnivån lika frustrerande som då man fyllde i formulär eller knappade in på nätet. Så det finns absolut en stor potential att i framtiden inhämta än mer data.

Hur har ni på S:t Göran löst inmatningen av data i GallRiks?

Vi har gjort om vår fritt dikterade operationsberättelse för galloperationer till en operationsmall  som i princip speglar GallRiks. Mallen är ett strukturerat formulär som fylls i efter operationen och sedan för koordinatorn över informationen till GallRiks-förmuläret. En nackdel som det ser ut just nu i vårt journalsystem så är det visuellt ganska svårläst och man tappar lite av informationen ”mellan raderna”. Hur har operationen upplevts och vilka svårigheter har man haft! Det finns fritextmöjlighet i vår journal att fylla i detta men det blir likformigt, standardgalla fast vi i verkligheten vet att det skiljer åt lite, man stöter på problem som i nuvarande operationsmall inte registreras.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.