Arvid gustafsson jan 2024
Arvid Gustafsson, Specialistläkare kirurgi,
Centrallasarettet Växjö, extern-doktorand via Lunds universitet

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Arvid Gustafsson heter jag och jobbar på kirurgkliniken, Centrallasarettet i Växjö. Året var 2019 där jag i samband med mitt vetenskapliga ST-arbete halkade in i registerdata ur GallRiks värld via ett bananskal vid namn Greger Olsson (för närvarande registerhållare i GallRiks och klinikkollega). Sagt och gjort blev jag sedermera doktorand vid Lunds Universitet, med Bobby Tingstedt som handledare och Greger Olsson som bihandledare. Jag för flitigt in data i GallRiks, både galloperationer och ERCPer, men plockar ur data desto mer! Relativt ofta använder jag även andra funktioner via GallRiks hemsida, såsom att läsa rapporter, utnyttja utbildningsmiljön och för att se kommande evenemang.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Att det är ett nästintill nationellt heltäckande kliniskt relevant register. Uppbyggnaden med 30-dagarsuppföljning via koordinator besparar läkartid. Det är också enkelt med SITHS-inloggning och att det finns en aktiv grupp bakom som försöker göra förbättringar i registret.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Möjlighet att inhämta vissa data direkt från journalsystem vore en stor fördel (eller rentav integrera register i journalsystem). Alternativt/eller om det i framtiden enklare även gick att samköra olika register. Snabbkommandona i variablerna med 1=Nej och 2=Ja kan behöva ses över (det är inte alltid 1 är Nej). Det vore bra om det är konsekvent då det går snabbare att använda tangenter än att klicka sig fram. Möjlighet att själv registrera sig som användare via SITHS-kort direkt? I nuläget kan en operatör/assistent missas att registreras om hen inte är upplagd som operatör i registret. Bättre synkronisering mellan registreringar, om jag precis registrerat en kolecystektomi, men även gjort ERCP, då borde till exempel vikt/längd och andra bakgrundsdata ”följa med”.*

*Red kommentar - I registreringsformuläret för kolecystektomi finns en knapp Intraoperativ ERCP som öppnar upp ERCP-formuläret. Vid detta val följer automatiskt preoperativa data med från kolecystektomiformuläret.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
GallRiks-samkörning med op-journal för automatiserad registrering?

Ett stort nationellt register med olika sub-register? Skulle göra att samma data inte behöver registreras två gånger och lättare att samköra register.

Ett nationellt journalsystem med integrerat register? Med automatisk registrering hela tiden (stor mängd journaldata som är registerdata) ger detta en oändlig förbättrings- och forskningspotential. En sådan utveckling kräver såklart stor respekt för patientens samtycke till registrering och behov av sekretessprövning.

Berätta lite kort om din egen GallRiks-nära forskning?
Jag/vi har haft och har ett flertal projekt pågående både gällande kolecystektomi och ERCP. Bland annat har vi undersökt huruvida antalet clips på duktus cystikus vid kolecystektomi spelar någon roll för utfallet gall-läckage. Vi har också tittat på användandet av antibiotikaprofylax vid ERCP för PSC-patienter och vid kolangioskopi. I nuläget undersöker vi i olika projekt utfallet av ERCP vid duodenaldivertiklar, subtotal kolecystektomi och hur jämförbara kanyleringsmetoderna precut och pankreassfinkterotomi är. Inom kort kommer vi också undersöka operatörsroller vid kolecystektomi och är i uppstartsfas i ett projekt kring kolangiografi.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.