December 2019 1

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Kjell Wallin, kirurg Kungälvs sjukhus och har registrerat i Gallriks sedan 90-talet.

2. Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?

Stora mängder av material som gör det möjligt att göra studier man annars haft svårt att göra, till exempel nyttan av trombosprofylax, men framförallt tror jag att kvalitetsregister förbättrar operationskvalitén generellt. Operatören vet att operationsmetod och resultat kan kontrolleras.

3. Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?

Möjligtvis att årsvis försöka maila ut resultaten till respektive klinik för att på så sätt göra alla mer uppmärksamma på sina resultat - om inte detta redan görs.

4. Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?

Väldigt viktig att alla kvalitetsregister inklusive GallRiks finns kvar och att huvudmännen förstår dess värde så att de inte prioriteras ner i besparingstider.

5. Hur var det före GallRiks kom, var det verkligen bättre?

Nej, då skulle varje varje kirurg kunna göra på sitt sätt utan insyn och ”my way” är inte alltid bäst även om vi ibland har en benägenhet att tro det.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.