profil oktober 2021 evalenasyren 2

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Eva-Lena Syrén och jag arbetar som ERCP-ist på HPB-sektionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala och är ledamot i GallRiks styrgrupp. Jag använder GallRiks så gott som dagligen i det kliniska arbetet och är också lokalt ansvarig läkare för ERCP-delen i registret. I Uppsala sker direktregistrering i GallRiks av våra assistenter under pågående ERCP-undersökning och vi följer regelbundet data för vår enhet vad gäller volym, komplikationer etc. Jag har också alldeles nyligen färdigställt en doktorsavhandling, baserad på GallRiks-data, som handlar om riskfaktorer för komplikationer till ERCP och strategier för att förebygga dessa.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks

Att registret har en mycket hög täckningsgrad, nästan alla sjukhus i Sverige deltar och nästan alla ingrepp registreras. Detta leder till att vi och våra patienter får god kunskap om på vilket sätt gallkirurgi och ERCP bedrivs såväl på det egna sjukhuset som runtom i landet och utvecklingen kan också följas över tid.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?

Arbeta för att det ska bli enklare (och billigare) att integrera randomiseringsfunktioner i GallRiks så att det blir möjligt att bedriva prospektiva randomiserade multicenterstudier som utgår direkt från registret. Att vi även ska verka aktivt för att fler sjukhus registrerar i realtid (enligt Mora-modellen) för att data ska bli så säkra och sanningsenliga som möjligt.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?

Framtiden är ljus, utan kvalitetsregister skulle det vara svårt att försvara det vi gör kliniskt och kvalitetsregister är en förutsättning för att kunna bedriva utveckling och forskning.

Vilken/vilka nyckelpersoner finns lokalt på din enhet för att registreringen och uppföljningen i GallRiks ska fungera?

Utan tvekan vår kunniga och alltid positiva koordinator Gudrun Berglund som håller ordning och reda på att alla ingrepp blir registrerade och hjälper oss med 30-dagarsuppföljningen samt vid behov tar fram relevanta data ur registret.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.