anna bolin
Anna Bolin, Specialist i kirurgi, Linköpings Universitetssjukhus

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Anna Bolin och är specialist i kirurgi sedan 2017 och arbetar på Akut- och traumasektionen på Linköpings Universitetssjukhus. Utöver detta har jag uppdrag som MLA (Medicinskt ledningsansvarig) på sektionen.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Gallriks är ett viktigt verktyg för kvalitetskontroll för ens egen verksamhet och även en informationskälla för forskare inom området.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Registreringen hade förenklats avsevärt om operationsjournalen och GallRiks var länkade och huvudparten av uppgifterna överfördes automatiskt. Allt som förenklar registrering är värdefullt för att öka täckningsgraden, framförallt inom akutverksamhet där man sällan har möjlighet att registrera i anslutning till operation.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Registerdata är mycket värdefull i forskning och verksamhetsutveckling. Vi måste alla hjälpas åt att registrera korrekt och bevara hög täckningsgrad så att värdet av kvalitetsregistret bibehålls. 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.