Styrgruppsprofil maj stefan redéen copy copy copy

Stefan Redéen, styrgruppsledamot GallRiks, SFAT

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Mitt namn är Stefan Redéen, arbetar som överläkare på akut- och traumasektionen på Universitetssjukhuset i Linköping. Har uppdrag i SFAT styrelse, Svensk Förening för Akut- och Traumatologi, via SFAT så finns jag med i Gallriks. På många av våra sjukhus i Sverige så opereras akuta gallor på en akutsektion. Det är viktigt att fortsätta leverera professionell sjukvård till dessa patienter i hela Sverige. Jag är forskningsintresserad och har doktorander inom akutkirurgi och trauma.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Gallriks är ett välutvecklat välfungerade rikstäckande register som väl speglar gallkirurgin i Sverige, både vad gäller planerade och akuta gallor samt endoskopiska åtgärder. Det är idag en förutsättning för att kunna bedriva denna vanliga verksamhet. Fokus på kvalité och succesiv utveckling av området är spännande. Utöver det så är det en förmån att få vara med och driva Gallriks framåt strukturellt en period.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar?
En så vanlig åtgärd som gallkirurgi ska vara säker, tydlig och evidensbaserad. Stora delar är så idag som jag uppfattar det. Procedurer som utförs inom gallområdet registreras och följs upp lokalt och i ett antal studier som löper ofta nationellt. Data och studier presenteras även på Kirurgveckan, vilket är både bra och stimulerande. Detta fokus behöver finnas, utvecklas och vara med in i framtiden.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla?
Patientens fokus och vad de upplever behöver i ett antal kvalitativa studier lyftas fram ytterligare. Här får vi hjälpas åt att utforma upplägg och olika patientfokuserade studier.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Ljust, Gallriks är välfungerande känt och har hög täckningsgrad. Kanske skulle man mera kommunicera detta i offentliga Sverige som en modell för de många områden som behöver uppleva de goda delar ett register verkligen för med sig. Även om det har varit fokus på register så finns det mera att göra.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.