Maria soderström septembers profil

Maria Söderström, styrgruppsledamot GallRiks, SFAT

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?  
Jag heter Maria Söderström och är en relativt ny styrgruppsledamot i GallRiks, där jag representerar SFAT (Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi). Jag arbetar som kirurg på akut- och traumasektionen på Akademiska sjukhuset. Vi ansvarar bland annat för gallkirurgin som bedrivs här i Uppsala. Jag har senaste två åren också haft förmånen att göra ERCP och gick under våren ett mycket lärorikt internt ERCP-fellowship. 

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?  
Jag tror på register. Ett bra register kan ju användas både för att utveckla och kvalitetssäkra såväl som för att bedriva forskning.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar? 
På många sätt. Det är ju ett rikstäckande register med hög täckningsgrad. Många studier och förbättringsarbeten utgår ifrån GallRiksdata och olika kliniker kan jämföra egna resultat med rikets. Jag tror att GallRiks bidrar till att vi har en mer standardiserad och rättvis vård avseende gallvägssjukdomar än vi annars skulle haft.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla? 
Jag tror att det är väldigt olika i vilken grad olika användare och kliniker använder den data som finns tillgänglig i GallRiks. Möjligtvis kunde man inspirera fler att dra nytta av redan tillgängliga data.   

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Jag ser ljust på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet. Det är viktigt med bra data för framtida forskning och kvalitetssäkring. När sjukvård utvecklas eller förändras är det viktigt att det görs på ett evidensbaserat vis och att effekterna av eventuella förändringar kan följas och utvärderas.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.