Annette Sjoberg september manads profil
Bild: Anette Sjöberg, lokal koordinator, Mora lasarett

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks? 
Jag heter Anette Sjöberg och är medicinsk sekreterare i Mora och koordinator för GallRiks. Tillsammans med sex andra sekreterare ansvarar jag för att de som opereras för gallsten får formuläret med SF-36 innan de opereras. Jag ansvarar därefter för att de också får samma formulär sex månader efter operationen. De svar som kommer in registrerar jag i GallRiks databas. Om någon patient ger en personlig kommentar i formuläret ser jag till att återkoppla det till den kirurg som ansvarat för patienten.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Arbetet med kvalitetsregister ger ett stimulerande avbrott i det dagliga arbetet med att skriva ut patientjournaler. För vissa av registren innebär det också ett detektivarbete där förmågan att spåra upp alla nödvändiga uppgifter sätts på prov. Jag uppskattar också GallRiksdagarna mycket. Föreläsningar under GallRiksdagarna ger insikter och återkoppling på det arbete vi lägger ner på registret och förklarar syftet med de enskilda variablerna i GallRiks.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar?
Arbetet med SF-36 har blivit ett medel att få in återkoppling från de patienter vi tar hand om och inte bara mata in data från det vårdtillfälle då de behandlades för sina gallstenar. Många patienter uppskattar det och tar det som ett uttryck för att vi i vården bryr oss om hur det går efter att de opererats. För oss i Mora har Johanna Österberg också betytt mycket för att vi ska känna oss engagerade för det vi gör.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla? 
För oss som administrerar SF-36 formulären skulle det underlätta att få en påminnelse om när formulären för uppföljning efter sex månader ska skickas ut. När vi tidigare registrerade in komplikationer efter sex månader blev vi per automatik också påminda om att skicka ut formulären. Nu är jag istället tvungen att själv ha en förteckning över patienter som opererats och när det är dags att skicka ut formulären. Vissa av frågorna i SF-36 känns irrelevanta för de som opererats för gallsten. Det blir kanske bättre när vi får det nya formuläret.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
I takt med att utvecklingen går framåt behövs det register för att se att kvaliteten också förbättras. För GallRiks del har det nog stor betydelse. Registreringen av symptom och livskvalitet före och efter operationen gör att vi kan se om vi faktiskt åstadkommer något för våra patienter och om det finns något vi behöver förbättra.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.