G Sandblom 221004 2

Gabriel Sandblom, styrgruppsledamot GallRiks, SKF

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Jag arbetar som akutkirurg på Södersjukhuset. Mitt uppdrag i GallRiks är att var sammankallande för FoU-gruppen och att utveckla arbetet med att lyfta in patientupplevelse som ett kvalitetsmått efter gallstenskirurgi.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Jag har arbetat med GallRiks i drygt 10 år. Jag är övertygad om att i stort sett alla som bedriver vård av patienter med gallstensåkommor drivs av en vilja att ge bästa möjliga behandling av sina patienter. Vad som är bästa möjliga behandling och, framförallt, vilken inverkan behandlingen har på symptom och livskvalitet för den enskilda patienten och hela gruppen av patienter med gallsten, är tyvärr ofta svårt att överblicka. I det enskilda ögonblicket när man står inför ett behandlingsbeslut eller tar upp anamnes är det lätt hänt att man stirrar sig blind på nästa steg i processen och inte uppmärksammar patientens egentliga behov. Ett register kan därför vara ett verktyg för att lyfta fram sådant som går att förbättra och som inte alltid är uppenbart med mindre än att man betraktar vad vården lett fram till i ett samlat perspektiv.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstens-sjukdomar?
Hittills har det fungerat mycket effektivt för att återkoppla komplikationer, långa vårdtider, behov av reinterventioner och lång operationstid. Det har med andra ord fungerat bra för att identifiera oönskade utfall. Det behövs dock rutiner för att också mäta den nytta ett ingrepp mot gallsten gör.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla?
Vi har hittills använt SF-36 för att mäta livskvalitet före och efter de som genomgår elektiv kolecystektomi. SF-36 är tyvärr för trubbigt för att fånga upp de aspekter av patientupplevelsen som man syftar till att behandla med en gallstensoperation. Vi har därför tagit fram ett mer specifikt formulär som vi kommer låta ersätta SF-36. Vi räknar med att introducera detta nya formulär, Gothenburg Gallstone Questionnaire, under det kommande året.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Så länge alla användare ser att de får ut något av registret och att de data som presenteras därifrån faktiskt återspeglar något som har direkt bäring på den vård de ger tror jag att GallRiks kommer ha en självklar framtid. För att nå dit behöver vi göra allt som går för att återkoppla om kvaliteten på vården till alla som rapporterar in till GallRiks. 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.