Anna Alverdahl månadensprofilapril 2022

Anna Älverdal, lokalt ansvarig läkare för GallRiks,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Anna Älverdal och arbetar som kirurg och överläkare på kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Jag håller på med akut- och traumakirurgi med viss inriktning mot övre gastro då jag även utför ERCP-undersökningar, vilket jag lärde mig under en fantastisk Fellowship på Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge 2016. Jag är även lokalt ansvarig läkare för GallRiks.

På Länssjukhuset Ryhov utför vi akuta kolecystektomier samt både akuta och elektiva ERCP-undersökningar. Förra året genomförde vi drygt 130 antal akuta kolecystektomier. Jag forskar även på GallRiks-data där jag tittar på handläggning av akut kolecystit med fokus på val av behandlingsmetod med bakomliggande orsaker och predikterande faktorer.

2. Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Den främsta styrkan med GallRiks är att registret har en hög täcknings- och anslutningsgrad samt innehåller en stor mängd validerad data på patientnivå. GallRiks är en guldgruva för forskning och förbättringsarbeten. Det är därtill ytterst enkelt att ladda ner personlig och klinikspecifik rapport samt jämföra sina siffror med landet i övrigt.

3. Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Det finns en del variabler i GallRiks som behöver förtydligas. Trots att det finns förklarande information i rutan som kommer upp bredvid är det ibland svårt att förstå vad som efterfrågas vilket bäddar för felregistrering. Kunskap om och tillägg av variabeln ”symtomdebut-datum”, när sådan information finns, vore värdefullt.

4. Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Framtiden är ljus. Kvalitetsregister är viktiga för forskning, kvalitetssäkring och utveckling samt för främjande av jämlik hälsa och vård. Senaste decenniet har det ju skett flera ekonomiska satsningar på nationella kvalitetsregister i Sverige med syftet att utveckla dessa och stödja ökad användning.

Då GallRiks registrerar åtgärder av en närmast folksjukdom med dess komplikationer och det rör sig om en verksamhet med relativt stor volym fyller registret en viktig funktion.  

5. Använder ni registerdata från GallRiks i er uppföljning och förbättring av verksamheten?
Ja, vi tar regelbundet fram statistik och data på vår egen verksamhet för jämförelse, förbättring och kvalitetssäkring. När jag var ST-läkare gjorde jag även ett *förbättringsarbete med hjälp av bland annat GallRiks-data där jag kunde påvisa att vi inte följde riktlinjerna för definitiv sekundär-profylaktisk åtgärd vid gallstenspankreatit med kolecystektomi och/eller ERCP innan hemgång. Detta ledde till att vi ändrade hela verksamheten.

*Red. anm. Anna tilldelades Guldgallan 2018, utvecklingspris för bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data. Projekttitel: Adherence to international guidelines: current surgical management of mild acute biliary pancreatitis at a county hospital in Sweden.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.