Juni månads profil 2022 åsapihl copy

Åsa Pihl, Lokal koordinator, Gastro Center Skåne, Lund

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?   
Mitt namn är Åsa Pihl och jag är anestesisjuksköterska. Jag arbetar på Gastro Center Skåne (GCS) i Lund och det har jag gjort i 6 år. Jag har varit gallrikskoordinator och kvalitetskoordinator i 5 år. Mitt uppdrag är bland annat att följa upp 30-dagarsregistreringen efter operation och kontrollera att det finns skriftligt samtycke från patienterna att delta i kvalitetsregistret. På GCS får alla opererade patienter ett återbesök drygt 2 veckor efter operationen, så vi har goda möjligheter och bra uppföljning för att upptäcka eventuella komplikationer. Uppföljning och god telefontillgänglighet vid frågor eller oro för patienten bidrar till god kvalitet och en säker Gallriks-registrering.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks 
Styrkan i Gallriks är att uppgifterna är samlade på ett ställe, att det är lätt att registrera samt att det ges möjlighet till fritext i rutan för kommentarer. En stor fördel är att de med behörighet kan använda våra uppgifter till benchmarking nationellt, men också att viss data finns tillgängligt för alla vilket är ett sätt att höja kvalitet på vår och andra kliniker. Jämförelse i riket tror jag i slutändan även gagnar våra patienter och det värnar både jag och kliniken mycket om. Dessutom kan resultaten användas till utveckling och forskning vilket kan leda till nya bra arbetssätt och ny kunskap som kommer framtida patienter till nytta. Genom nationella register säkrar man att alla enheter i landet håller en hög kvalitet och skulle någon enhet avvika upptäcker man snabbt detta.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Angående 6 månaders uppföljningen har jag inte riktigt klart för mig allt kring denna funktion.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Ett nationellt kvalitetsregister med god täckningsgrad där forskare och blivande doktorander kan ta del av data och använda det i syfte att lära oss mer och bli bättre. Det ger oss utveckling och nya möjligheter inom ämnet. Registret är en fantastik källa med information och det är mycket spännande och intressant att kunna var delaktig i detta arbete.

Använder ni registerdata från GallRiks i er uppföljning och förbättring av verksamheten? 
Jag tar fram data från Gallriks varje kvartal och på årsbasis där jag sammanställer en liten rapport som lämnas vidare till vår VD tillika medicinskt ansvarig läkare som i sin tur sammanställer och presenterar det till koncern och till medarbetarna som återkoppling på resultatdragningar. Jag presenterar ofta även själv resultaten till medarbetarna på våra arbetsplatsträffar samt lägger sammanställning av data i matsalen som ett sätt att få alla delaktiga och känna att de får återkoppling på sitt arbete. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt och ofta använder vi Gallriks data för detta. Patientsäkerhetsberättelse skrivs årligen och i denna ingår information hämtad från Gallriks. Jag är tacksam att vi kan bidra till nationella data genom deltagande i detta register, men också att vi får tillgång på ett enkelt sätt till egna data samlade vilket i sin tur ger oss möjlighet att följa vår kvalitet vid gallkirurgi.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.