Vi önskar alla våra användare en god fortsättning på det nya året och hälsar vår nya Registerhållare välkommen som får inleda Månadens GallRiksprofil 2023.

greger månadens profil jan 2023
Greger Olsson, Registerhållare GallRiks

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Mitt namn är Greger Olsson och jag jobbar sedan fem år på kirurgkliniken i Växjö. Jag disputerade 2017 på Karolinska institutet inom ämnet ERCP-komplikationer. Jag är forskningsaktiv på FoU Kronoberg med syfte på docentmeritering vid Lunds Universitet.

2023 byter GallRiks Registerhållare och jag vill därmed passa på att tacka Lars Enochsson för hans fina insatser för registret under många år. Jag kommer successivt under året att ta över detta uppdrag med Lars som mentor, en roll som kommer att bli svår att fylla.

Jag kommer att jobba med registret parallellt med mitt arbete som kirurg i Växjö och med mitt docenturande vid Lunds Universitet. Jag tycker det är viktigt att man kvalitetssäkrar den svenska gallstens- och ERCP behandlingen, framförallt för patienternas del, men registret är också viktigt för forskare och i andra utbildningssituationer. Med en framtida integrering av registret i patientjournalen hoppas jag att vårt register kommer att bli ännu mer användbart, såväl som journalredskap som kvalitetsinstrument. Därmed kan man också komma ifrån den belastning som för närvarande dubbeldokumentationen medför i både journal och i register. Jag hoppas kunna göra nytta för svensk gallstenskirurgi  och ERCP genom att fortsätta utveckla registret tillsammans med styrgruppen och att fortsätta kunna bedriva registerforskning inom ramen för min blivande docentur vid Lunds Universitet

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Det är viktigt att ha koll på kvaliteten av de interventioner vi utför för att se att de utförs på rätt indikationer och att komplikationsfrekvensen ligger på en acceptabel nivå. GallRiks ger oss en unik möjlighet att bedriva forskning på galloperationer och ERCP.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstens-sjukdomar?
Registret ger oss en möjlighet att veta att vi behandlar gallstenssjukdomen på bästa möjliga sätt genom att vi kontinuerligt kan monitorera komplikationsfrekvensen vid galloperationer och ERCP. Vår forskning har bland annat visat att antibiotikaprofylax skall användas selektivt vid ERCP och ett annat projekt visade att två clips är lika bra som tre clips vid elektiv laparoskopisk kolecystektomi. Två slutsatser som direkt kan omsättas i klinisk praxis.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Kvalitetsregister kommer att få en ökad betydelse i framtida sjukvård, där både patienter och sjukhusen själva kan följa sina resultat on-line och kan vidta åtgärder om försämringar noteras. Registret måste dock bli mer lättillgängligt, transparent och integreras fullständigt i det kliniska arbetet som ett verktyg som han har nytta av och inte uppfattas som ett påhäng eller någonting som bara ger merarbete.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.