Ioannis Gkekas
Ioannis Gkekas, styrgruppsledamot SFÖAK

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Jag heter Ioannis Gkekas och jag jobbar som övre gastro-kirurg på Universitetssjukhuset i Umeå, där jag främst gör cancerkirurgi inom lever, galla och pankreas. Jag sitter med i GallRiks styrgrupp som SFÖAK-representant.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Redan som ST-doktor var GallRiks det första kvalitetsregistret som jag kom i kontakt med. Eftersom jag hade ett speciellt intresse om gallkirurgi blev jag tidigt engagerad i att registrera. Med tiden blev jag Gallriks-ansvarig och just nu är jag mest engagerad i att kontrollera registreringar för kolecystectomier. Jag är mycket entusiastisk över att förbättra våra resultat kring gallkirurgin och ett sätt att lyckas med detta är att använda våra kvalitetsregister.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar?
GallRiks har varit ett sätt för kirurger att vara öppna i sina metoder, resultat och speciellt i komplikations panorama. Genom att använda registret blir vi bättre och vi eftersträvar bättre kirurgi för våra patienter. Forskningen har också ett ökat behov av registerdata och många kollegor presenterar resultat som gör oss mer effektiva i behandlingen av gallsjukdom.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla?
Jag tror att kvalitetsregister har en gyllene framtid. Hoppas att alla entusiaster som jobbar med register fortsätter med samma tempo och glädje. Valideringsfrågan som är ett måste för alla register och det antal variabler vi registrerar i registret behöver förnyas och bedömas ytterligare.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
GallRiks är ett värdefullt register som motiverar oss att förbättra våra resultat och uppnå säkrare och mer effektive kirurgi. Hoppas registren kan expanderas med samma kvalitet och kunna inkludera andra övre gastro-sjukdomar.  

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.