juli månadsgallriksprofil 2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Rickard Norblad, specialist i kirurgi sedan 2008. Överläkare vid sektionen för Akutkirurgi & Trauma vid Universitetssjukhuset i Linköping och lokalt Gallriksansvarig. Jag använder Gallriks framförallt i relation till akuta galloperationer och relaterade åtgärder.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Täckningsgraden i Sverige, samt den personliga tillgängligheten för sina egna ”resultat”.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Jag saknar lite en guide i hur man fyller i angående vissa aspekter, till exempel vid gallstensutlöst pankreatit med operation under vårdtiden. En del kollegor fyller i tidigare genomgången pankreatit, och en del pågående.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
De kirurgiska verksamheterna i Sverige kommer behöva visa mera av sin verksamhet via register, det vill säga faktiska resultat/utfall i möte med patienter. Jämlik - Lika vård kan lättare uppnås om möjlighet till korrekta jämförelser kan göras, där är Gallriks en viktig del då det är vanligt med åtgärder som registreras i Gallriks.

Är Gallriks en guldgruva som skulle kunna användas mera?
Ja, registret är en guldgruva på flera nivåer. Självklart mycket viktig för forskning och vidare verksamhetsutveckling. För lokalt ansvarig känner jag att en del i arbetet handlar om att motivera kollegorna till att registrera i tid. En del kan då vara att förmedla en ”ägande-känsla", detta är mitt register, alltså vill jag registrera. Återkoppling med resultat i framförallt positiv anda är möjligt, men även möjligheten till verklighetsförankring i kirurgens bild av sin egna och andras förmåga, kanske jämfört med andra inom kliniken eller landet.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.