Nathalie Young april månads GallRiksprofil 
Idé till foto: Arad Hosseini

Vem är du och hur använder du GallRiks?

Mitt namn är Nathalie Young och jobbar som kirurg med akut- och traumakirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Min passion är att hitta sätt att optimera, kvalitetssäkra och individanpassa den kirurgiska utbildningen i operationssalen för blivande kirurger. Detta genom att försöka systematisera handledarnas sätt att ge återkoppling avseende ST-läkarnas kirurgiska prestation samt metodiken i hur vi lär ut kirurgi. Jag är Sveriges första doktorand inom Kirurgisk Utbildning med fokus på ST-läkarnas kirurgiska lärande i operationssalen.

I den kliniska verksamheten registrerar jag mina galloperationer i GallRiks, vilket är värdefullt för att bidra till framtida forskningsdata men även för att själv följa hur det gått för de patienter som jag opererat. Under tidigare år använde vi GallRiks för att göra en kvalitetsgenomgång av alla galloperationer på kliniknivå med samtidig diskussion avseende våra allvarliga skador. Ett viktigt lärandetillfälle för alla som håller på med benign gallkirurgi samt ett bra forum för att diskutera ”hur gör du när det är svårt?” och hur bör vi göra i enlighet med evidensen.

Hur tycker du att vi ska utbilda svenska kirurger i att operera gallsten och göra ERCP?

Det jag tagit med mig från min egen ST-tid och vad många ST-läkare nämnt i olika forum genom åren är att det behövs en struktur för hur vi lär ut gallkirurgi/annan kirurgi. För det andra behövs frekvent och riktad återkoppling på ST-läkarnas kirurgiska prestation. Sist men inte minst behövs ett system på kirurgkliniken för att inlärningen ska bli meningsfull ur ett pedagogiskt perspektiv. Idag upplever många ST-läkare i varierande grad att utbildningen är sårbar för att den är alldeles för beroende av handledande kirurgs intresse och kunskap i att utbilda. Alla kan inte vara bäst på kirurgisk pedagogik och därför tror jag verkligen att det vore bra med ett system som hjälper alla att nå en tillräckligt god nivå.

På vilket sätt kan ett register vara till hjälp för den kirurgiska träningen?

Främst så är det bra med ett omfattande kvalitetsregister där du både på individnivå och kliniknivå kan följa och få återkoppling på hur det går för de patienter som opererats. Just när det gäller kirurgisk utbildning och regelbunden återkoppling avseende patientutfall är viktigt. Därmed skulle det på sikt vara intressant att kunna undersöka om det finns någon koppling mellan kirurgisk utbildning och patientutfall.

Kan GallRiks förbättras på något sätt?

En idé utifrån mitt perspektiv skulle vara att det kanske kan inkludera några fler parametrar under ”utbildningsoperation”, exempelvis att Zwisch-skalan läggs till.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?

Jag upplever att kvalitetsregister är bra och att vi är ganska duktiga på att registrera patienterna i GallRiks, vilket är värdefullt för forskningen och även för klinikens kvalité.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.