Månadens gallriksprofil aug 2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Layla Mirzaei och arbetar sedan 2017 som specialistläkare på akutkirurgiska sektionen vid Helsingborgs lasarett. Jag blev färdig specialist 2016 efter att ha gjort min ST-utbildning vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Till en början använde jag GallRiks endast för att registrera akuta och elektiva galloperationer. Men sedan snart två år tillbaka har jag börjat lära mig ERCP:er och registrerar även dessa. I takt med att jag började lära mig ERCP:er blev jag dessutom inspirerad till att börja forska med ERCP som ämne för min avhandling och använder idag GallRiks även för inhämtning av data för flera delarbeten.  

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks? 
Den främsta styrkan med GallRiks är framförallt den höga täckningsgraden och att det bidrar till väldigt mycket forskning. En annan styrka är att man som enskild klinik har möjlighet att följa upp sina resultat och på så sätt förbättra kvalitén på den vård man bedriver för dessa patienter.  

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på? 
Jag tycker framförallt vad gäller ERCP-registreringen att en del frågor borde försvinna automatisk eller inte vara obligatoriska att besvara om undersökningen exempelvis fick avbrytas på grund av tekniska svårigheter. Det blir ologiskt annars att beskriva ett ingrepp som inte genomförts.  

Reds. anm: I senaste lanseringen av uppdaterade variabel- och definitionsförändringar 2021-06-22 finns nu möjlighet att registrera om undersökningen kunde genomföras som planerat, avbruten före kanylering eller avbruten efter kanylering innan terapi samt orsak till avbruten undersökning, där då ej aktuella variabler att fylla i släcks ner. 

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet? 
Kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks kommer att fortsatt användas mycket i framtiden, både i arbetet med att förbättra kvalitén på våra behandlingar och att befrämja forskning. Därför är det av stor vikt att man registrerar sina ingrepp så korrekt som möjligt. Och för att det skall vara möjligt behöver man vid utformning och uppdatering av kvalitetsregistren göra dom intuitiva och enkla.  

Har du något förslag på hur GallRiks skulle kunna göras ännu bättre för forskning? 
Ett konkret förslag är att uppdatera vilka forskningsprojekt som är aktuella och vilka som inte är det på hemsidan. På så sätt kanske fler får möjlighet att intressera sig för ”lediga” forskningsprojekt.  

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.