För att visa den bredd av GallRiksanvändare som finns och för att sprida goda exempel kring GallRiks och registerarbete har vi valt att varje månad presentera Månadens GallRiks-profil.

Här kommer ni att möta lokala koordinatorer, GallRiksansvariga, forskare, operatörer, läkare, verksamhetsutvecklare, UCR-medarbetare, chefer m.fl. som utifrån sina olika roller svarar på ett antal standardfrågor - hur de använder registret, vad det finns för styrkor, förbättringsmöjligheter samt framtidsutsikter för kvalitetsregister i allmänt och GallRiks i synnerhet. Den sista intervjufrågan varierar utifrån användarnas olika roller.

November månads GallRiks-profil 2019

November 2019 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Carolina Muszynska och är ST-läkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus 
samt doktorand vid Lunds universitet. Min forskning är baserad på GallRiks data.

2. Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?

Den främsta styrkan med GallRiks är att det är ett stort validerat register med hög täckningsgrad.
Även att en 30-dagarsuppföljning registreras, som synliggör senare komplikationer och interventioner, samt att den histopatologiska diagnosen registreras. 

3. Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?

Att inte samregistrera variabler, t.ex. preoperativ misstanke om malignitet eller polyp står som en variabel och då är det inte möjligt att studera polyp som riskfaktor för malignitet.

4. Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?

Jag tror att framtiden är ljus avseende kvalitetsregister och för GallRiks i synnerhet. Vi vill utöva evidensbaserad vård och fortsätta studera benign och malign gallblåsesjukdom och ett stort prospektivt register möjliggör just detta. Samt kanske det viktigaste av allt; möjligheten att se komplikationer till den kirurgi vi utför, för att sedan minska risken för dessa och kunna erbjuda den bästa möjliga vård till våra patienter. 

5. Varför har du glömt att registrera fem operationer i år?

Jag har funderat kring om det finns något sätt att underlätta registreringen, då jag tror att flera kollegor ibland har svårt att hinna med det i den kliniska vardagen och registrerar i efterhand, vilket inte är optimalt. Kanske en peroperativ registrering som rutin i samband med check out på operation?  

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.