bild Linda Lundgren copy copy
Linda Lundgren, styrgruppsledamot, SFÖAK

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Jag heter Linda Lundgren och jag jobbar som övre gastro-kirurg på Universitetssjukhuset  i Linköping, där jag främst gör cancerkirurgi inom lever, galla och pankreas. Jag sitter med i GallRiks styrgrupp som SFÖAK-representant.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
GallRiks var det första kvalitetsregistret som jag kom i kontakt med. Eftersom jag gjorde min ST-tjänstgöring i Jönköping på Länssjukhuset Ryhov i början av 2000-talet, där Gunnar Persson (som var med och startade registret) då också jobbade, var vi tidigt engagerade i att registrera. Vi hade registret öppet på datorn i salen medan vi opererade och fick hjälp av övrig personal att fylla i data: ”nu har vi satt två clips på ductus cysticus – är det någon som fyller i GallRiks?”. Jag är fascinerad och stolt över hur bra koll vi har på våra data i Sverige med hjälp av våra kvalitetsregister, men har via egen registerforskning också sett baksidorna av dåligt ifyllda registerdata eller svårtolkade uttag.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstens-sjukdomar?
GallRiks har haft ett stort genomslag gällande behandling av gallstenssjukdomar både när det gäller antibiotika- och trombosprofylax. Forskning utgående från registret har också lärt oss mera om oväntat upptäckt gallblåsecancer i samband med benign gallkirurgi samt förhållandet mellan peroperativ kolangiografi och gallgångsskador.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla?
Framtiden för kvalitetsregister ser generellt ljus ut, men kraven på utveckling och styrning från annat håll gör att vi i professionen behöver vara tydliga med vad vill vi använda våra register till och styra utvecklingen mot det hållet. Det är en fin balansgång mellan ökande krav på transparens/realtidsdata kontra valida siffror som även är förståeliga för den som inte är medicinskt kunnig eller orienterad inom statistik. Andra utmaningar är att hitta sätt att validera registerdata utan att det blir för tidskrävande och ekonomiskt betungande.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
GallRiks är ett pålitligt register som berör ett stort område inom kirurgin. Vi bör alla hjälpas åt att bibehålla en hög täckningsgrad och valida data.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.