monicajohansson månadensprofilmars 2023
Monica Johansson, lokal koordinator, Ersta sjukhus

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Mitt namn är Monica Johansson och jag jobbar som undersköterska/ registerkoordinator på Ersta sjukhus. Förutom GallRiks arbetar jag med 7 andra register som vi använder på enheten. Redan innan Gallriks startades så registrerade vi alla våra operationer i ett "hemmasnickrat" register, för att ha kontroll på metoder, komplikationer med mera. Så när Gallriks startades så var det en självklarhet att vi skulle gå med i detta nationella register och vi registrerade vår första kolecystektomi den 2 januari 2008. Jag har varit aktiv i registret sedan vi gick med  och i början var jag den som registrerade in operationerna i registret och även utförde 30-dagarsuppföljningen. Mitt jobb i Gallriks idag är att kontrollera att alla gallor och ERCP är registrerade och att göra 30-dagars uppföljningen.

Hur registrerar ni in era operationer idag?
Jag har under många år försökt få till att vi ska registrera direkt in i registret på operationssal, men det har av olika anledningar varit svårt att införa. Efter 20 år på Forskningsenheten valde jag att 2020 börja på operation och då kom möjligheten att fortsätta att driva frågan och att implementera registrering på operationssal. Idag är det anestesisjuksköterskor som registrerar in våra gallor i registret, med stöd av operatören om det behövs. De gör verkligen ett toppen-jobb! 

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks
Det som är bra med Gallriks är att det är ett enkelt register att registrera i med tydliga frågor och svarsalternativ. Det är även lätt att ta ut statistik och att registret har en hög täckningsgrad.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Positivt, det är viktigt att bedriva forskning och kvalitetssäkring där kvalitetsregister är värdefulla. Att från registret kunna ta ut statisk och visa övriga medarbetare, vilket medverkar till att få ett ökat intresse för vad vi gör. 

Att arbeta i uppdraget lokal koordinator– vad vill du dela med dig?
Att arbeta med registret har gett mig mycket kunskap om gallstenssjukdom och hur en galloperationen går till. Det är en rolig och intressant arbetsuppgift och att som koordinator ta ansvar för sin uppgift, att till exempel ta fram rapporter som visar på resultat och eventuella komplikationer. Det är viktigt att ha ett bra samarbete med Gallriksansvarig läkare med att diskutera eventuella komplikationer och att sprida rapporter vidare till läkargruppen. Detta fungerar perfekt hos oss.

Noggrannhet är ju A och O när man arbetar med ett kvalitetsregister, att ansvara för att man får med alla operationer och att man gör en grundlig informationssökning i journaldokumentationen när man utför komplikationsregistreringen. Jag gör kontroll en gång i veckan där jag stämmer av utifrån vårt operationsprogram att veckans opererade patienter finns registrerade i GallRiks. 

Jag var initiativtagare till att vi skulle starta upp registrering på operationssal och vill rekommendera alla koordinatorer att på sin enhet tillsammans med ansvarig läkare ta upp och driva på detta arbetssätt att registrera online, vilket underlättar och sparar tid för alla som är användare av registret.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.