Britt marie moll danderyd 20210302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Britt-Marie Moll, men kallas för Bitte. I min grundprofession är jag undersköterska och anställd på kirurgkliniken Danderyds sjukhus sedan 1978. De senaste 20 åren har jag arbetat mest administrativt bland annat som koordinator på övre GI-avdelningen samt som biträdande chef, men för cirka 7 år sedan började jag på heltid att jobba med kvalitetsregister där jag ansvarar för 9 kvalitetsregister inom vår klinik Kirurg- och urologkliniken och GallRiks är ett av dessa.

Just nu jobbar jag hemifrån och har gjort det i stort sett sedan april 2020 och byggt upp en arbetsplats hemma och det fungerar bra att arbeta på distans. Det är viktigt för mig att behålla kontakten med mina arbetskamrater och kliniken och deltar varje morgon på ”min” mottagnings morgonmöten via teams. Kontakten med användarna till registret i olika frågor sköter jag bland annat via meddelandesystemet i vårt journalsystem. 

Min uppgift i registret är att jag registrerar våra operationer i GallRiks utifrån en mall som dikterats in i operationsberättelsen i vårt journalsystem samt att jag registrerar 30-dagarsuppföljningen på både operationerna och ERCP-undersökningarna. Detta är ett väl inkört system på kliniken som man använt sig av sedan 2006 då man började att registrera i GallRiks och för oss fungerar det bra. Registrering av ERCP-undersökningen görs av endoskopisten direkt efter avslutad undersökning och där vi har en kontroll av ansvarig läkare att samtliga undersökningar blir registrerade.

Denna modell som vi använder oss av anser vi har en komplett kontroll av galloperationsregistreringen och bidrar till att vi får en fullständig och snabb registrering av alla galloperationer utan bortfall, felregistreringar eller stora förseningar. Vi är en av landets största opererande enheter, även under den nu pågående pandemin, varför detta arbetssätt förenklar då vi har en stor mängd av operationer att registrera och detta system ger oss en kontroll från två håll.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks
Att inte registreringsformulären är för komplicerade utan att det är lätt att svara på frågorna i registret. Registret har en hög täckningsgrad och trovärdighet. Vi har en forskningsaktivitet på vår klinik där man använder sig av registerdata, från bland annat GallRiks och tillförlitlig data är viktigt.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Att informera bättre om nyheter och vad som är på gång. Jag tycker att det kommer förändringar i registret som man inte är med på, att det bara dyker upp nya frågeställningar i formulären, varför det vore bra om det informeras mer om vad som är på gång så att vi kan anpassa vår mall i operationsberättelsen vid behov.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Jag tror på framtiden för kvalitetsregister då det har blivit mer fokus på kvalitetsregister i allmänhet. En klar fördel med GallRiks är ju att registret ger en bra koll även för den egna verksamheten och även att man kan jämföra sig med andra enheter anslutna till registret. Inom vår verksamhet har vi intern uppföljning där data från GallRiks tas upp på läkarmöten och klinikmöten. I de fall man önskar uppgifter för att titta på något specifikt har ju jag som lokal koordinator behörighet att ta fram den statistik som behövs och kan stämma av.

Hur ser du på uppdraget som lokal koordinator?
Att man har ett bra samarbete med ansvarig läkare för att kunna ställa frågor och sist, men inte minst ett strukturerat arbetssätt.

Uppdraget som lokal koordinator står och faller med att det ska vara ett bra samarbete, inga frågor är dumma frågor och att registerarbetet är integrerat i klinikens verksamhet. Jag har i mitt arbete kontakt med de läkare som är ansvariga för GallRiks hos oss, för gallor är det Ulf Gustafsson och för ERCP Björn Törnqvist, det är skönt att kunna vända sig till dem med oklarheter kring eventuella komplikationer m.m.

Att som koordinator ha ett strukturerat arbetssätt är viktigt och för mig som har många register att arbeta med samt att mitt uppdrag hela tiden blir mer omfattande, eftersom vi opererar mer och mer och att det tillkommer mer ingående frågor i registret är detta ett måste för att arbetet ska fungera. Jag har till exempel bokat in måndagar som GallRiksdagar. 

Det är stimulerande för uppdraget och viktigt för registreringarna att man har viss erfarenhet och sätter sig in i diagnoserna och att man kan följa med på exempelvis en operation för att få mer inblick.

Man behöver ha tid avsatt för att arbeta med registret – registreringen måste få ta sin tid för att det ska bli rätt!

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.