Här samlar vi tips från våra användare på hur man kan underlätta registreringen i SveDem. Välkommen att bidra!

 • I Hallands län arbetar kommer och region tillsammans med en modell med regionala riktlinjer för en trygg och säker demensvård. Klicka här för att läsa mer om modellen Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland 
 • Minnesmottagningen i Varberg ger patienter en informationspärm med information kring diagnos, eventuell medicinering och planerad uppföljning på
  Minnesmottagningen. I pärmen finns även tips och råd som rör patientens och närståendes situation.
 • I Kils kommun har MAS Annika Nilsson implementerat en rutin för "SveDem på Särskilt boende". Använd den gärna som inspiration för en liknande rutin i era verksamheter. Du hittar rutinen här.
 • Hagfors kommun använder "Boken om mig", ett verktyg som underlättar inhämtningen av levnadsberättelsen. Den kan man använda som inspiration om man vill skapa ett eget dokument."Boken om mig" är framtaget av ett projekt som hette Kultur för äldre. Du hittar den här.
 • Trelleborgs kommun har sedan 2012 arbetat aktivt med BPSD-registret. Under åren 2014 o 2015 har  SveDem tillsammans med BPSD-registret drivit ett projekt där man även implementerat SveDem i kommunens särskilda boenden. tydliga förbättringar syns redan efter ett år. En kortfattad rapport, som är tänkt som inspirationskälla för andra kommuner som vill arbeta med båda registren, hittar du här.
 • Journal anpassad med sökord för SveDem från minnesmottagningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Journalmallen är gemensam för personalen vid minnesmottagningen och de ansvariga demenssjuksköterskorna på vårdcentralerna. Detta innebär en kvalitetssäkring både för personalen och patienten. Rätt saker efterfrågas, inget glöms bort och svaren blir dessutom lätta att hitta i journalen vid registrering. Se journalmallen här.
 • Flödesschema över registrering i SveDem från Lotta Berggrund, tidigare arbetsterapeut och samordnare av minnesutredningar på Skiftinge Vårdcentral i Eskilstuna. Se flödeschema över registrering i SveDem här
 • Flödesschema över minnesutredning från Lotta Berggrund, tidigare arbetsterapeut och samordnare av minnesutredningar på Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna. Se flödeschema över minnesutredning här
 • Beskrivning av minnesutredningsprocess från demensansvarig sjuksköterska på Vilan vårdcentral i Kristianstad. Se här
 • Rutiner för minnesutredning och registrering i SveDem från Inge Dahlenborg, Skene vårdcentral.
  Vill du veta mer kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Se här
 • Rutindokument för genomförande av basal demensutredning på Vårdcentralen Aroma, Vetlanda. Se här
 • Västmanlandsmodellen - kognitiv utredning och uppföljning i primärvård, ordinärt boende. Se här
 • Dokument som underlättar processen för införandet av strukturerat arbetssätt från utvecklingsledarena i projektet "Bättre liv för sjuka äldre i LGS området (LedningsGruppen för samverkan) inom VG-regionen Se de olika dokumenten nedan:                                                                                                     
 • Dokument - Överenskommelse mellan kommun och vårdcentralen angående vård och omsorg om personer med demenssjukdom från Torsby i Värmland . För mer information kontakta Demenssjuksköterskan i Torsby kommun Carina Stenmark.  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Läs hela dokumentet här              
 

 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.