Det är värdefullt att kunna följa personerna med kognitiv sjukdom/demenssjukdom genom hela sjukdomsförloppet. Därför följs personen i SveDem från att demensdiagnos fastställs genom en årlig uppföljning ända till livet slut. Med hjälp av SveDem kan anslutna enheter få struktur för utredningsförfarande, behandling och uppföljning.

I SveDem får enheten sammanställda resultat på gruppnivå, och resultaten från den egna enheten kan jämföras med regionen och Sverige.

 

Genom SveDem kan anslutna enheter:

 • Få struktur för uppföljningsprocessen av personer med demenssjukdom
 • Se sin följsamhet till indikatorer med nationella målnivåer från Socialstyrelsen nationella riktlinjer
 • Se sin följsamhet till processmåtten från Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänk demenssjukdom
 • Få tillgång till dagsfärska rapporter där resultatet presenteras i enkla figurer.
 • Se möjliga förbättringsområden i rapporterna och följa upp om förändringsarbetet leder till förbättring.

 

Exempel på kvalitetsindikatorer som kan följas via SveDem

 • Andel med fullständig basal demensutredning
 • Antal dagar från start av demensutredning till demensdiagnos
 • Andel med strukturerad funktions- och aktivitetsbedömning
 • Andel personer som behandlas med demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom.
 • Andel personer som behandlas med antipsykosläkemedel
 • Andel personer med demenssjukdom där stöd har initierats i samband med demensdiagnos
 • Andel där initiativ till anhöriga har givits i samband med demensdiagnos

 

Kika gärna in i vår Utbildningsmiljö för att se hur registret är uppbyggt. Utbildningsmiljön hittar du här.

 

Manualer specialistvård:

Manual registrering specialistenhet

Manual rapporter

Manual administrera användare 

 

Mallar specialistvård:

Mall grundregistreringsformulär specialistenhet  

Dokument med vissa hjälptexter grundregistrering specialistenhet

Mall uppföljningsregistreringsformulär specialistenhet 

Dokument med vissa hjälptexter uppföljning specialistenhet

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.