I SveDem registreras personer med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom.  De följs sedan årligen, vilket över tid ger stor kunskap om diagnos, behandling samt om vård och omsorg. Ambitionen är att följa personen genom hela vårdkedjan, där för finns SveDem inom fyra olika typer av vårdenheter. Dessa är specialistenheter, primärvårdsenheter och särskilt boende och hemsjukvård med omsorgsinsatser.  

För samtliga gäller att:

  • Patienten ska informeras om registrering och om att man har rätt att avstå
  • Patienten har rätt till ett gratis registerutdrag per år (ska göras skriftligt)
  • Patienten har rätt att begära utträde (ska göras skriftligt)

 Mer information samt mallar och manualer finns under rubriken för respektive enhetstyp.  

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.