Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, prof/öl Tema åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, leg.arbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, prof/öl, Ger klin, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
 • Ulla-Britt Mattsson, öl Neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Katarina Nägga, specläk, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, prof/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg
 • Hugo Lövheim, docent/ST-läkare, Geriatriskt Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Anne Sjöblom, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet Landstinget Västerås
 • Sibylle Mayer Standar, öl, Geriatrik Gävle
 • Annika Nilsson, MAS, Kils kommun
 • Anna Segernäs Kvitting, med.dr/specläk i allmänmedicin, primärvården i Linköping 
 • Dorota Religa, prof/öl i geriatrik, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Adj: 
Ann-Katrin Edlund, landskoordinator/leg.ssk, Tema åldrande Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Anhörigrepresentant - Siv Nilsson, Boden

Jävsdeklaration