SveDem

Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, prof/öl Tema åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, leg.arbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, univlektor/öl, Ger klin, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
 • Ulla-Britt Mattsson, öl Neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Katarina Nägga, specläk, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, prof/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg
 • Hugo Lövheim, docent/ST-läkare, Geriatriskt Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Anne Sjöblom, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet Landstinget Västerås
 • Sibylle Mayer Standar, öl, Geriatrik Gävle
 • Iris Zahirovic, med.dr/ST-läkare, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Annika Nilsson, MAS, Kils kommun
 • Anna Segernäs Kvitting, med.dr/specläk i allmänmedicin, primärvården i Linköping 

Adj: 
Ann-Katrin Edlund, landskoordinator/leg.ssk, Tema åldrande Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Anhörigrepresentant - Siv Nilsson, Boden

Jävsdeklaration

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK