Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, prof/öl Tema åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, leg.arbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, univlektor/öl, Ger klin, Akademiska sjh, Uppsala
 • Ulla-Britt Mattsson, öl Neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Katarina Nägga, specläk, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, prof/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Univsjukhuset Göteborg
 • Anders Wimo, prof KI, familjeläkare, primärvården Nordanstig
 • Bengt Winblad, prof Tema åldrande,  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Anne Sjöblom, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet Landstinget Västerås
 • Sibylle Mayer Standar, öl,  Geriatrik Gävle
 • Annika Nilsson, MAS, Kils kommun

Adj: 
Ann-Katrin Edlund, landskoordinator/leg.ssk, Tema åldrande Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anhörigrepresentant - Siv Nilsson, Boden

Jävsdeklaration

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK