Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, prof/öl, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, leg.arbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, prof/öl, Ger klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Katarina Nägga, docent/öl, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, prof/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
 • Hugo Lövheim, docent/ST-läkare, Geriatriskt Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Anne Sjöblom, Vårdval Primärvård, Region Västmanland
 • Sibylle Mayer Standar, öl, Geriatrik, Gävle sjukhus
 • Annika Nilsson, MAS, Kils kommun
 • Anna Segernäs Kvitting, med.dr/specläk i allmänmedicin, primärvården i Linköping 
 • Dorota Religa, prof/öl i geriatrik, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Helen Svensson, öl, Minnesmottagningen, Psykiatri och kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Adj: 
Karin Westling, landskoordinator, Tema Inflammation och Åldrande Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Anhörigrepresentant - Siv Nilsson, Boden

Jävsdeklaration