Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, professor/öl, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, specialistarbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, professor/öl, Ger klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Katarina Nägga, professor/öl, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, professor/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
 • Hugo Lövheim, professor/öl, Geriatriskt Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Anne Sjöblom, Vårdval Primärvård, Region Västmanland
 • Sibylle Mayer Standar, öl, Geriatrik, Gävle sjukhus
 • Annika Nilsson, MAS, Kils kommun
 • Anna Segernäs, med.dr/specläk i allmänmedicin, primärvården i Linköping 
 • Dorota Religa, professor/öl i geriatrik, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Helen Svensson, öl, Minnesmottagningen, Psykiatri och kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Linus Jönsson, professor/leg läkare, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Susanne Hoflin, MAS, Östersunds kommun

Adj: 
Karin Westling, landskoordinator, Tema Inflammation och Åldrande Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Jävsdeklaration

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.