Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, professor/öl, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, specialistarbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, professor/öl, Ger klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Katarina Nägga, professor/öl, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, professor/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
 • Hugo Lövheim, docent/ST-läkare, Geriatriskt Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Anne Sjöblom, Vårdval Primärvård, Region Västmanland
 • Sibylle Mayer Standar, öl, Geriatrik, Gävle sjukhus
 • Annika Nilsson, MAS, Kils kommun
 • Anna Segernäs, med.dr/specläk i allmänmedicin, primärvården i Linköping 
 • Dorota Religa, professor/öl i geriatrik, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Helen Svensson, öl, Minnesmottagningen, Psykiatri och kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Linus Jönsson, professor/leg läkare, Karolinska Institutet, Stockholm

Adj: 
Karin Westling, landskoordinator, Tema Inflammation och Åldrande Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Anhörigrepresentant - Siv Nilsson, Boden

Jävsdeklaration

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.