Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, prof/öl Tema åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, leg.arbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, univlektor/öl, Ger klin, Akademiska sjh, Uppsala
 • Ulla-Britt Mattsson, öl Neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Katarina Nägga, specläk, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, prof/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Univsjukhuset Göteborg
 • Anders Wimo, prof KI, familjeläkare, primärvården Nordanstig
 • Bengt Winblad, prof Tema åldrande,  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Anne Sjöblom, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet Landstinget Västerås
 • Sibylle Mayer Standar, öl,  Geriatrik Gävle
 • Annika Nilsson, MAS, Kils kommun

Adj: 
Ann-Katrin Edlund, landskoordinator/leg.ssk, Tema åldrande Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anhörigrepresentant - vakant

Jävsdeklaration

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK