SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som startade 1 maj 2007. Syftet är att samla in data om personer med demenssjukdom för att kunna förbättra och utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med demenssjukdom.

Initiativet kom från Swedish Brain Power, ett nätverk av ledande hjärnforskare(avslutat 2018) och SveDem finansieras via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Staten, regioner och kommuner bidrar till finansieringen av nationella kvalitetsregister.

SveDems organisation

Fler data behövs

Demenssjukdomar drabbar allt fler i takt med att vår befolkning blir allt äldre. Varje år insjuknar ca 24 000 svenskar och idag beräknas ca 150 000 lida av någon typ av demenssjukdom varav alzheimer är den vanligaste.

Osäkerheten om antalet drabbade är dock stor eftersom alla misstänkta fall inte utreds. Idag finns inte heller några rikstäckande data över utredning, behandling och uppföljning av patienter med dessa sjukdomar. SveDem syftar till att skapa ett sådant rikstäckande register.

SveDem publicerar även en årsrapport över utvecklingen.

Stöd för utveckling av vården

SveDem är ett stöd i utrednings- och uppföljningsprocessen. Vårdenheter som ansluter sig till SveDem rapporterar sina data om personer som fått demensdiagnos till registret i ett webbaserat system. Sedan följer en årlig uppföljning.

För att stödja verksamhetsutveckling lägger SveDem särskild vikt vid att följa kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för demensvård och omsorg. Genom att registrera den egna kliniken/enhetens kvalitetsindikatorer och variabler över tid, kan man följa utvecklingen och se i vilken grad värdena förbättras och mål uppnås.

Via webben får anslutna vårdenheter även tillgång till jämförande statistik på lokal, regional och nationell nivå. Rapporterna uppdateras dagligen. Det centrala ansvaret för personuppgifter sköts av styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Ju fler vårdenheter som ansluter sig desto bättre vård kan vi skapa!

                          Anslut till SveDem här 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.