Genom att använda SveDems SÄBO-modul kan ni bland annat:

  • bidra till ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom
  • få stöd till att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer
  • utvärdera kvaliteten på demensvården på din enhet
  • bidra till kvalitetsutveckling på det särskilda boendet
  • följa kvalitetsutvecklingen över tid, rapporterna uppdateras dagligen

Mall för registrering och manual finns på hemsidan under verktyg och här nedanför.

Manual registrering särskilt boende

Mall registreringsformulär särskilt boende

Manual rapporter

Manual administrera användare