Det är värdefullt att kunna följa personerna med kognitiv sjukdom/demenssjukdom genom hela sjukdomsförloppet. Därför kan en person med demensdiagnos följas i SveDem från att diagnos fastställs genom en årlig uppföljning fram till livet slut. Många bor de sista åren på SÄBO och där är det speciellt viktigt att följa upp vård och omsorgen. Uppföljningen i SveDems SÄBO-modul fokuserar därför på omvårdnadsindikatorer. 

Vi kan se stora förbättringar, framförallt i den personcentrerade vården, hos de enheter som registrerat i SveDem. Till exempel har användningen av levnadsberättelsen som grund till vården och omsorgen ökat. Dokumenterade miljöanpassningar och strategier för bemötande har ökat stort. Med SveDem som stöd ökar medvetenheten om vad som bör ingå i en god vård för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

I SveDem får enheten sammanställda resultat på gruppnivå, och resultaten från den egna enheten kan jämföras med hela boendet, kommunen och Sverige.

 

Genom SveDem kan anslutna enheter:

 • Få en struktur för uppföljningsprocessen av personer med demenssjukdom
 • Se sin följsamhet till Socialstyrelses indikatorer med nationella målnivåer
 • Få tillgång till dagsfärska rapporter där resultatet presenteras i enkla figurer.
 • Se möjliga förbättringsområden i rapporterna och följa upp om förändringsarbetet leder till förbättring.

 

Exempel på kvalitetsindikatorer som kan följas via SveDem

 • Andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel
 • Andel personer som behandlas med antipsykosläkemedel
 • Andel där läkemedelsgenomgång utförts senaste 12 månaderna
 • Andel där levnadsberättelsen ligger till grund för vården och omsorgen
 • Andel där individuella miljöanpassningar finns beskrivna i genomförandeplanen
 • Andel där strategier för bemötande finns dokumenterade i genomförandeplanen
 • Andel där personcentrerade aktiviteter utifrån genomförandeplanen erbjudits senaste veckan
 • Andel med dokumenterat samtycke till skyddsåtgärder

 

Kika gärna in i vår Utbildningsmiljö för att se hur registret är uppbyggt. Utbildningsmiljön hittar du här.

 

Mall för registrering och manual finns på hemsidan under verktyg och här nedanför.

Mall registreringsformulär särskilt boende  

Dokument med vissa hjälptexter uppföljning SÄBO

Manual rapporter

Manual administrera användare

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.