Vi söker en sjuksköterska/koordinator som kan hjälpa till med att sprida information och kunskap om SveDem framförallt ute i kommunernas hemsjukvård samt på äldreboenden och att fortsätta stödja användarna i primärvården. Mer information finner du här i annonsen. Välkommen med din ansökan.

”SveDemdata visar en koppling mellan statiner och minskad mortalitet bland personer med demenssjukdom”.

Forskare från Karolinska Institutet och University Medical center i Ljubljana  i Slovenien har i en studie visat att av bland de 44 920 personer med demenssjukdom i SveDem under perioden 2008-2015  som använde statiner för att sänka blodkolesterolnivåerna hade 22% lägre mortalitetsrisk jämfört med dem som inte använde statiner.

Statins, risk of death and stroke in patients with dementia - a registry-based study. Petek B, Villa-Lopez M, Winblad B, Kramberger MG, von Euler M, Xu H, Eriksdotter M, Garcia-Ptacek S, presented at the 5th Congress of International Neurology in Oslo, July 2019.

”Fynden är intressanta och visar hur användbart SveDem är för att studera läkemedel och andra sjukdomar och också bland dem demenssjukdom” säger Maria Eriksdotter, registerhållare för SveDem

 

Läs mer om konferensen här

Svenskt Demenscentrum har givit ut en bok om demenssjukdom för primärvården. Den finns att beställa i Svenskt Demenscentrums webbshop och att ladda ner i pdf-format. Klicka här

Vården och omsorgen för personer med demenssjukdom är ojämlik i landet. Dessutom får patienterna sällan insatser tidigt i sjukdomsförloppet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett standardiserat insatsförlopp för personer med demenssjukdom, som ska leda till att insatserna planeras bättre och att vården blir mer jämlik. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

För att kunna arbeta med och följa upp omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende så har vi skapat en modul för hemsjukvård med omsorgsinsatser. Denna modul ligger helt fritt från övriga SveDem (man kan alltså fortsätta att registrera årliga uppföljningar inom specialist- och primärvård utan att detta påverkar resultaten där. Användare loggar in med sitt SITHS-kort som vanligt för att nå registrering och rapporter. Vi hoppas att det blir ett bra verktyg för kvalitetsarbete som involverar hemsjukvård och hemtjänst. Mall för registrering och manual finns på hemsidan under verktyg och här nedanför.

Hemsjukvård_med_omsorgsinsatser_mall__20190326.pdf

manual_hemsjukvård_med_omv_20190401.pdf

SveDem har beviljats extramedel via Socialdepartementet för att stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom genom att arbeta för att höja kunskapen om demenssjukdom. Bland annat planerar vi att implementera den nya modulen för hemsjukvård och omsorgsinsatser samt att arbeta med att flytta registret till en ny, modernare plattform.

Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet här

Uppdateringar gjorda i SÄBOmodulen. Läs mer under Nyheter/Uppdateringar i registret.

SveDems årliga möte

Tisdag 2 oktober genomfördes SveDems årliga möte med drygt hundra deltagare. Under dagen visades resultat från årsrapporten för 2017, smakprov på forskning baserat på SveDemdata samt redovisning från två kommuner som provat piloten för modulen för hemsjukvård med omvårdnadsinsatser. De nöjda deltagarna hann också mingla i de nyrenoverade lokalerna hos Läkaresällskapet i Stockholm. Vill du se föreläsarnas bilder? Klicka på respektive länk längst ner på sidan.

  Kåre Buhlin med bilder     Dorota och Emilia    Torsby kommun med en delt skymd

        Peter Nordström     Annalisa Andersson    Sibylle Meyer 2

Maria Eriksdotter 1

Maria Eriksdotter 2

Kåre Buhlin

Peter Nordström

Torsby kommun

Annalisa Andersson

Sibylle Meyer

  

SveDems årsrapport 2017

De senaste två åren har staten kraftigt minskat stödet till kvalitetsregister och därmed till stor del avsagt sig det nationella ansvaret för vårdens kvalitet och utveckling. Det är dags att staten åter tar ansvar för den långsiktiga finansieringen, skriver 73 representanter för svenska medicinska kvalitetsregister.

Klicka nedan för att läsa artikeln i SvD tisdag 4 september:

Fel att kapa anslagen till vårdens kvalitetsregister

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK