Den 6 april 2021 lanserades SveDem på en ny IT-plattform. Den nya IT-plattformen är mer användarvänlig med nytt utseende, nya variabler och nya rapporter. Nya variabler gäller framförallt för grundregistrering och uppföljningsregistrering för specialistvård och primärvård.

För Specialistvård kommer det även gå att registrera diagnosen Lindrig kognitiv störning vid misstanke om demenssjukdom. Under hösten 2021 kommer vi även göra det möjligt för primärvårdsenheter att registrera diagnosen Lindrig kognitiv störning vid misstanke om demenssjukdom.  

En förändring på strukturell nivå är att personen inte kommer tillhöra en specifik uppföljande enhet och därmed inte behöver flyttas över mellan enheter. Flera enheter kan välja att följa personen för att göra uppföljningar.  

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna i SveDem hittar du i menyn till höger under fliken Uppdateringar i registret.