Vetenskapliga publikationer

Avhandling av Jonas Kindstedt, delvis baserad på SveDem-data.

Medication-related problems and psychotropic drug use in vulnerable older populations - a focus on acute hospital admissions and cognitive impairment

Professor Maria Eriksdotter och medarbetare på Karolinska Institutet har publicerat en studie i den ansedda tidskiften Neurology. Studien bygger på patientdata från SveDem och omfattar 11 652 patienter med Alzheimers sjukdom som behandlas med kolinesterashämmare, och en matchad kontrollgrup av 5 826 patienter utan behandling. Resultaten visade att behandling med kolinesterashämmare var kopplad till långsammare kognitiv nedgång under fem år, och 27 procent lägre dödlighet bland patienter med Alzhimers sjukdom jämfört med obehandlade. Resultaten ger stöd för dagens rekommendationer att behandla personer med Alzhimers sjukdom med konlinesterashämmare och visar samtidigt på att behandlingseffekten kvarstår under lång tid.
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.