Länk Demensförbundet

Länk Alzheimer Sverige

Länk Svensk förening för kognitiv medicin

Länk Alzheimerfonden

Länk Svenskt Demenscentrum

Länk Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Länk Sveriges Kommuner och Regioner

Länk Svensk Förening för Äldrepsykiatri

Länk Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Länk Distriktsläkarföreningen

Länk Svensk Förening för Allmänmedicin

Länk UCR Uppsala Clinical Research Center

Länk Svensk Geriatrisk Förening

Länk Svenskt BPSD Register

Länk Riksdagsbeslut angående Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Länk Myndigheten för delaktighet

Länk Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Länk Målnivåerna för vård och omsorg vid demenssjukdom

Länk Senior alert

Länk Svenska Palliativregistret

Länk RiksSår

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.