SveDem

 

För att stödja verksamhetsutveckling lägger SveDem särskild vikt vid att följa kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för demensvård och omsorg. Genom att registrera den egna kliniken/enhetens kvalitetsindikatorer och variabler över tid, kan man följa utvecklingen och se i vilken grad värdena förbättras och mål uppnås. SveDem har tagit fram dokument som stöd i förbättringsarbete inom några områden.

Utred fler personer med minnesproblematik

Korta utredningstiderna

Öka andelen fullständiga basala utredningar

Öka andelen personer med AD som behandlas med demensläkemede

Minska andel Vet-ej svar

Arbetsgång utredning diagnos uppföljning

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK