Alla vårdgivande enheter som utreder eller följer upp personer med demenssjukdom kan ansluta sig till SveDem. Det gäller vårdgivare från såväl regioner, kommuner som privata vårdföretag.

För anslutning krävs ett avtal mellan din enhet och SveDem. Inom specialist- och primärvården skriver verksamhetschefen på varje enhet avtalet med SveDems registerhållare. I avtalet anger man en lokal koordinator/kontaktperson som i sin tur kan lägga upp lokala användare på enheten.

Kommuner skriver ett övergripande avtal för hela kommunen och bifogar uppgifter på enheter man önskar ansluta. I Stockholm skriver varje stadsdel ett eget avtal. Inom kommunal verksamhet utses en regional koordinator/kontaktperson som ansvarar för inloggningar för personer inom kommunens alla verksamheter, alternativt privat vårdgivares verksamhet inom respektive kommun. Ofta är det en fördel om den regionala koordinatorn har någon form av övergripande tjänst inom kommunen, såsom MAS, demenssköterska eller liknande. Den regionala koordinatorn kan lägga upp lokala koordinatorer på varje SÄBO och de i sin tur lägga upp lokala användare på enheten. Kommuner kan även ansluta enheter för "hemsjukvård med omsorgsinsatser".

Kommuner kan välja ett särskilt boende (Säbo) som en enhet, men finns det flera avdelningar på boendet är det att föredra att lägga upp varje avdelning som egna enheter. Det har betydelse för redovisningen av statistiken på enhetsnivå.

När det sedan finns ett avtal går det bra att skicka in en lista på enheter man vill lägga till. 

När det gäller Säbo som drivs av privata vårdgivare önskar vi ett avtal per kommun.

I SveDem krävs E-tjänstekort (SITHS-kort) för att inloggningen skall vara säker. Du kan läsa mer i följande länk.

För säker inloggning krävs ett e-tjänstekort.

Intresseanmälan SveDem

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.