Alla vårdgivande enheter som utreder eller följer upp personer med demenssjukdom kan ansluta sig till SveDem. Det gäller vårdgivare såväl landsting, kommun som privata vårdföretag.

För anslutning krävs avtal mellan din enhet och SveDem. Inom specialist- och primärvården skriver verksamhetschefen på varje enhet avtalet med SveDems registerhållare. I avtalet anger man en lokal koordinator/kontaktperson som i sin tur kan lägga upp lokala användare på enheten.

Kommuner skriver ett övergripande avtal för hela kommunen och bifogar uppgifter på enheter man önskar ansluta. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö kan en stadsdel skriva ett eget avtal om inte hela staden vill ansluta sig. Deltagande kommuner anger i avtalet en regional koordinator som i sin tur kan lägga upp lokala koordinatorer på de enheter som angetts i avtalet. De lokala koordinatorerna kan i sin tur lägga upp lokala användare på enheten.  

Kommuner kan välja ett särskilt boende (Säbo) som en enhet, men är det ett stort Säbo går det att lägga upp varje avdelning inom Säbo som egna enheter. Det har betydelse för redovisningen av statistiken på enhetsnivå.

När det gäller Säbo som drivs av privata vårdgivare önskar vi ett avtal per kommun.

I SveDem krävs E-tjänstekort (SITHS-kort) för att inloggningen skall vara säker. Du kan läsa mer i följande länk.

För säker inloggning krävs ett e-tjänstekort.

Intresseanmälan SveDem