SveDem har fått extra medel via Socialdepartementet för ett projekt med syfte att stödja kommunernas förbättringsarbete med hjälp av deras resultat i registret. Kommunala verksamheter som deltar i projektet får konkret och handfast stöd i att använda sina resultat för utvecklings- och förbättringsarbete.

Målen för projektet är att:
- enheterna ska få till stånd ett hållbart förbättringsarbete med hjälp av rapporter i SveDem.
- enheterna bidrar med att utvärdera och utveckla SveDems hjälpdokument
- nationellt förbättra vård och omsorg av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom genom att använda SveDem.

Uppdraget pågår 2022 till våren 2023 och en rapport kommer att lämnas till Socialdepartementet i december 2022.

Genomförande

Eva Stål är projektledare och kontaktperson för projektet och kommer vara den person som hjälper och guidar deltagande enheter genom projektet. Klicka här för att läsa en intervju där Eva berättar mer om projektet.

Möte 1
Informationsmöte tillsammans med chefer och ansvarig kontaktperson delges om projektet och dess syfte och planering. Efter mötet träffas en överenskommelse om att delta i projektets alla delar.
Vid mötet ges även en kort introduktion av uppföljningsregistrering och vad som kommer att redovisas i de rapporter som enheten får fram. Dessa rapporter ligger sedan till grund för enhetens förbättringsarbete.

Möte2
Här börjar det stora arbetet med att beskriva utmaningar och mål utifrån enhetens resultat i SveDem. Medarbetarna hittar lösningar för målen och identifierar hinder och hur dessa kan kommas runt.  

Möte 3
Fortsätta förbättringsarbetet och ta fram en plan för uppföljning.  

Möte 4 
Inför mötet genomför enheten nya registreringar i SveDem. Uppföljning av målen och utvärdering av förbättringarna. Utvärdering av projektet i sig genom en kort enkät. 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.