Här kommer vi att presentera förbättringsarbeten som gjorts med hjälp av SveDem

 

Stora förbättringar har gjorts i primärvården sedan vårdcentralerna började ansluta sig till SveDem. Resultat från år 2011 till år 2019 visar att andelen fullständiga basala utredningar har ökat från 46% till  80 % och att diagnoserna specificeras bättre dvs andelen Demens UNS har minskat från 50 % till 24 % .

Resultat av förbättringsarbete i SveDem

 

I Trelleborgs kommun har man arbetat med BPSD-registret sedan 2012. År 2014 implementerade demenskoordinator, Kristina Edvardsson, även SveDem på kommunens alla särskilda boenden . Redan efter ett år med SveDem ser man stora förbättringar. Läs rapporten Trelleborgsprojektet om hur hon gått tillväga.