Nu har vi en ny lista över deltagande enheter, där man kan söka anslutna enheter per län och enhetstyp.

Nu har vi  uppdaterat formuläret efter de senaste ändringar som gjorts i registret.

"SveDem vill varmt gratulera ST-läkaren Dorota Religa, Stockholm, som fick pris för bästa vetenskapliga och pedagogiska posterpresentation* i geriatrik av Svenska Läkaresällskapet på Läkarstämman i Göteborg!

 

* Religa D, Spångberg K, Wimo A, Jönsson L, Edlund AK, Winblad
B,Eriksdotter-Jönhagen M:
Age affects dementia diagnostic work-up; data from SveDem, the Swedish
Quality Dementia Registry".

Ett stort GRATTIS till minnesmottagningen, Capio Geriatrik AB (Dalens sjukhus, Stockholm) som registrerade in den 10 000:e patienten i SveDem. De kommer att uppvaktas med diplom och det utlovade priset.
Vi gratulerar vår registerhållar Maria Eriksdotter Jönhagen som utnämnts till professor vid Karolinska Institutet.

Nu har 111 enheter anslutit sig till SveDem och flera är på gång. Vi hade 9630 grundregistreringar och 3919 uppföljningar i registret 1/10.

 

Vi har kompletterat  SveDems styrgrupp med arbetsterapeutkompetens och välkomnar vår nya styrgruppsmedlem Kerstin Kåwe, leg arbetsterapeut, minnesmottagningen Centralsjukhuset i Karlstad.

 

SveDem välkomnar tre nya styrgruppsmedlemmar.

  • Christina Mörk,specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik, Hemvårdsenheten, primärvården i Uppsala.
  • Tommy Hallén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Motala kommun.
  • Helle Wijk, docent/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Formuläret till SveDem som finns under  Dokument- Manualer och Formulär - Formulär har uppdaterats. Det stämmer nu överens med de tillägg i hjälprutor som gjorts under hösten och en del punkter har förtydligats.

Nu finns en ny rubrik "Förbättringsarbeten". Där kommer vi att lägga ut tips om förbättringsarbeten som enheterna gjort tack vare SveDem. Skicka in tips till kansliet, stort som smått.

2 November var 78 enheter, varav 35 primärvårdsenheter och en kommun anslutna till SveDem.

I registret fanns det 5865 grundregistreringar och 1414 uppföljningar.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen, Folkets hus i Stockholm 6-7 oktober 2009. SveDem kommer att delta i posterutställningen. Maria Eriksdotter Jönhagen kommer att  hålla ett föredrag om "Könsskillnader i registerdata och Katarina Nägga om "Implementering av Svenska Demensregistret i Skåne.

Nu kan du logga in i registet även med Internet Explorer 8

 

Du kan logga in med Internet Explorer version 8 även om det står att du behöver en annan version i kontrollrutan på inloggningssidan. Dock kan du behöva ändra webbläsarens så kallade kompatibelitetsvy. Se länken "Hjälp med inställningar" på log-in sidan.

Nu är 66 enheter,anslutna, varav 24 vårdcentraler och en kommun. Sammanlagt 5053 grundregistreringar och 1049 uppföljningar har registrerats fram till 1/8-09.
Nu är monitorering av SveDem igång. Landskoordinatorn har besökt Göteborg, Malmö, Ystad, Lund, Jönköping och i Stockholm-Stockholmsgeriatriken, Capio Geriatrik, Nackageriatriken, Jakobsbergsgeriatriken och Karolinska i Huddinge